Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Mělník získal dotaci na ZŠ J.Matiegky

 

Dne 30. září 2010 byl Řídícím výborem Operačního programu životní prostředí schválen projekt Realizace úspor energie ZŠ J. Matiegky č.p. 2817 v Mělníku. Žádost o dotaci na zateplení fasády ZŠ Matiegky byla podána v únoru 2010 do OPŽP. V červenci město Mělník obdrželo akceptaci žádosti, následně probíhalo její bodování a hodnocení. Celý proces od podání žádosti do jejího schválení trval SFŽP neuvěřitelných osm měsíců. Jednou z příčin je, že žádost byla nejprve neakceptována. Město Mělník podalo vůči neakceptaci odvolání, neboť bylo přesvědčeno, že žádost je zpracována kvalitně a je zcela v pořádku. Proto se celý proces pozdržel a zkomplikoval. Nakonec byla provedena náprava ze strany SFŽP, potažmo MŽP a projekt byl akceptován a nakonec schválen.

Během následujících týdnů bude probíhat příprava zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Následně pak kontrola těchto podkladů ze strany SFŽP, který má dotace z oblasti životního prostředí na starosti. Zároveň očekáváme obdržení registračního listu akce. Následně po dodání povinných podkladů SFŽP, bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zahájení prací můžeme očekávat cca v květnu 2011, pokud vše dobře půjde. Předmětem prací je zateplení stávajících panelů a obvodového zdiva kontaktní termofasádou včetně tenkovrstvé omítky s nátěrem. Dále pak výměna stávajících dřevěných a ocelových oken a dveří a prosklených ocelových portálů.

Celkové náklady na akci představují 31, 68 mil. Kč. Z toho uznatelné náklady dosahují 17,6 mil. Kč, dotace je pak ve výši 90 % z uznatelných nákladů, tedy ve výši 15, 89 mil. Kč. Spoluúčast města činí 15,79 mil. Kč.

Ing. Pavla Veverková, euromanažerkaMěsto - z radnice