Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Mělník získal dotaci na ZŠ J.Matiegky

 

Dne 30. září 2010 byl Řídícím výborem Operačního programu životní prostředí schválen projekt Realizace úspor energie ZŠ J. Matiegky č.p. 2817 v Mělníku. Žádost o dotaci na zateplení fasády ZŠ Matiegky byla podána v únoru 2010 do OPŽP. V červenci město Mělník obdrželo akceptaci žádosti, následně probíhalo její bodování a hodnocení. Celý proces od podání žádosti do jejího schválení trval SFŽP neuvěřitelných osm měsíců. Jednou z příčin je, že žádost byla nejprve neakceptována. Město Mělník podalo vůči neakceptaci odvolání, neboť bylo přesvědčeno, že žádost je zpracována kvalitně a je zcela v pořádku. Proto se celý proces pozdržel a zkomplikoval. Nakonec byla provedena náprava ze strany SFŽP, potažmo MŽP a projekt byl akceptován a nakonec schválen.

Během následujících týdnů bude probíhat příprava zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Následně pak kontrola těchto podkladů ze strany SFŽP, který má dotace z oblasti životního prostředí na starosti. Zároveň očekáváme obdržení registračního listu akce. Následně po dodání povinných podkladů SFŽP, bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zahájení prací můžeme očekávat cca v květnu 2011, pokud vše dobře půjde. Předmětem prací je zateplení stávajících panelů a obvodového zdiva kontaktní termofasádou včetně tenkovrstvé omítky s nátěrem. Dále pak výměna stávajících dřevěných a ocelových oken a dveří a prosklených ocelových portálů.

Celkové náklady na akci představují 31, 68 mil. Kč. Z toho uznatelné náklady dosahují 17,6 mil. Kč, dotace je pak ve výši 90 % z uznatelných nákladů, tedy ve výši 15, 89 mil. Kč. Spoluúčast města činí 15,79 mil. Kč.

Ing. Pavla Veverková, euromanažerkaMěsto - z radnice