Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Příspěvky rady sportovním organizacím

RM schválila na svém zasedání dne 8.8.2006 poskytnutí příspěvků sportovním organizacím takto:

1/ 10 000 Kč FC Beck Junior na činnost družstev dětí a přípravky

2/ 10 000 Kč JJKD - sebeobrana Mělník na činnost

3/ 10 000 Kč TJ Kraso na Velkou cenu Mělníka 2006

4/ 5 000 Kč MIKE na činnost cyklistického klubu

5/ 6 000 Kč TJ Liaz Vehlovice na akce pořádané pro veřejnost

6/ 10 000 Kč KP BKÚ na závod Běh Kokořínským údolím

7/ 3 000 Kč Martin Hunčovský, běh okolo ČRMěsto - z radnice