Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

POZVÁNKA Na ustavující zasedání Zastupitelstva města Mělníka

P O Z V Á N K A
Na ustavující zasedání Zastupitelstva města Mělníka,
které se koná
 
v pátek dne 12.11. 2010 od 18.00 hodin
ve velkém sále Masarykova kulturního domu
 
Program:


1.
Zahájení
2.
Volba komisí (mandátová, volební, návrhová)
3.
Zpráva mandátové komise
4.
Složení slibu členů zastupitelstva města
5.
Volební řád zastupitelstva města
6.
Volby
7.
Diskuse
8.
Závěr
 
Mgr. Miroslav Neumann
starosta města Mělníka


Město - z radnice