Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Mělník patří v separaci odpadu k nejlepším

Na okrese Mělník vyprodukuje jeden obyvatel za rok 262 kg směsného odpadu, což řadí náš okres na 1.místo ve Středočeském kraji a na 33.místo v republice. Svůj podíl na tom má jistě i město Mělník, které již od roku 1998 začalo systematicky zavádět třídění ekonomicky vytřiditelných látkových složek ze směsného komunálního odpadu.

Během cca 10 let se nám díky tomuto systému podařilo postupně naučit občany třídit vybrané komodity. Ve městě je rozmístěno celkem 375 kontejnerů na separaci, z toho 139 na papír, 85 na sklo a 122 na plasty. Donášková vzdálenost pro odložení vytříděného odpadu se pohybuje kolem 50-70 m. Tady vzdálenost, kterou je občan ještě schopen akceptovat. Postupně byly ve městě vybudovány 4 sběrové dvory, a to v ul. K.Světlé, ul.Řipská, městská čtvrť Vehlovice a městská čtvrť Chloumek. Dvory jsou otevřené 6 dní v týdnu tak, aby byly přístupné i pro občany, kteří  vyjíždějí za prací mimo Mělník. Na Chloumku nyní probíhá pilotní program, kdy občané dostávají pytle na separaci do domů (papír, plasty), kontejnery na sklo jsou umístěny veřejně.

Město se zapojilo do systému zpětného odběru, v systému jsou zahrnuti i podnikatelé.

Každoročně pořádáme Den Země společně s Asekolem, Ekolampem, Elektrovinem a Ecobatem, kdy např. v roce 2009 se této akce účastnilo cca 900 dětí.

Školy, školky a školní jídelny jsou také zapojeny v systému a mají k dispozici kontejnery  na separaci, navíc také kontejnery na baterie. Školy dostaly materiály pro výuku a výchovu žáků jak k třídění odpadu, tak ke zpětnému odběru. V měsíčníku Mělnická radnice informujeme občany o separaci. Toto jsou základní informace o systému, který je zhruba po 15 letech soustavné práce dotažen k přijatelné optimalizaci.

 

MVDr. Ctirad Mikeš vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství MÚ MělníkMěsto - z radnice

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

1 Fajn...


To zní pěkně. I já třídím, stejně jako snad již většina z nás a mám z toho dobrý pocit.  ALE ví někdo, co se následně děje s tříděným odpadem? S papírem a sklem je to asi jasné, tam je recyklace poměrně snadná a věřím, že se tak skutečně děje. Co ale plasty? Podle mých neověřených informací se plastová směs nejrůznějších materiálů musí roztřídit a následně se recyklují  jen PET lahve, a to prý dokonce jen ty "čiré-průhledné", ostatní (různě zbarvené) se nezpracovávají. Zbylý plastový odpad končí na skládkách či v lepším případě(?) ve spalovnách komunálního odpadu.

Třeba se tu najde někdo, kdo o tom ví víc... Smiling