https://www.traditionrolex.com/7

 Místo topolů budou vysazeny javory | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Místo topolů budou vysazeny javory

 

Městský úřad Mělník, Odbor životního prostředí a zemědělství rozhodl o vydání povolení ke kácení 13 ks topolů černého na soukromém pozemku v oblasti mezi sídlištěm Sportovní a bývalým řepným placem. Majitel pozemku jako důvod uvedl, že se obává hrozícího nebezpečí, které plyne z jejich velikosti, pro občany i jejich majetky.

Žadatel navrhl vysázení jiné kvalitnější zeleně do stejné lokality. Na topoly byl vypracován znalecký posudek, který doporučil provedení zdravotního nebo bezpečnostního řezu a pro zvýšení stability stromů snížení dřevin cca o 4 m. Posudek ovšem nebere v úvahu řešení inženýrských sítí v dané lokalitě.

V současné době je zde nově navrženo kabelové vedení nízkého napětí, které není možné vést jinou vhodnější trasou, aniž by došlo k poškození jiných hodnotnějších dřevin v okolí. Výkopové práce by zásadně poškodily kořenový systém stávajících topolů, který je s největší pravděpodobností narušen výkopy, které zde byly provedeny v minulosti v souvislosti s uložením inženýrských sítí.

Z výše uvedených důvodů jsme se přiklonili k variantě pokácení těchto topolů a jejich nahrazení novou vhodnější výsadbou, protože půjde o konečné řešení daného problému. Provedení redukčního řezu - snížení topolů o 4 metry - by byla varianta pouze dočasná, protože topoly se všeobecně, díky špatným materiálovým vlastnostem, vyznačují v dospělosti odlamováním silných větví i bez předem patrného defektu, a navíc se obecně považují za staticky rizikové právě od období dospělosti. Tím, že se stromy nacházejí na frekventovaném místě provozu aut i pěších osob, z hlediska zajištění provozní bezpečnosti, je vhodnější varianta jejich nahrazení vhodnější výsadbou.

Za těchto 13 topolů vysadí majitel pozemku 17 ks javoru mléče nebo javoru klenu Jako podsadbu vysadí souvislý keřový pás z listnatých keřů. To vše zrealizuje nejdéle do jednoho roku od pokácení topolů. Kromě toho musí o novou výsadbu pečovat podle stanovených podmínek po dobu 5 let (pravidelná zálivka, výchovné řezy, odstranění kotvících kůlů, apod.).

RNDr. Jiří Hakl
vedoucí správního oddělení
Odboru životního prostředí a zemědělství
MÚ MělníkMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7