Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Chovám se dobře k pejskům?

 

Už loni patřil k velmi úspěšným projekt Chovám se dobře k pejskům?, který se věnuje problematice chování dětí ke psům. Na projektu spolupracuje Městská policie Mělník s pracovnicí MÚ Mělník - odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Letos za dětmi se strážníky nově chodí Radka Havelková se svým psem Harweym – mají všechny canisterapeutické zkoušky.

Jistě jste v poslední době zaznamenali značný nárůst případů, kdy došlo k napadení dětí či dospělých psem. Kde je chyba? Je chyba v psovi, či je chyba na straně rodičů dětí a nebo přímo dětí? V médiích je tato skutečnost většinou prezentována jako naprosté selhání psa a nebo jeho majitele. Chování psa je vždy ovlivněno mnoha faktory, ať se již jedná o jeho výchovu, strachu, atd. Každý pes má nějaký temperament, povahu. Záleží i na tom, jaké má pes zkušenosti s lidmi. Tyto faktory jen velmi těžko ovlivníme, ale je v našich silách ovlivnit chování své, změnit svůj přístup a hlavně můžeme a měli bychom naučit děti, jak se správně ke psům chovat tak, abychom předešli případnému útoku.

Zásad správného chování vůči psům je mnoho a mnoho. Jednou z nejdůležitějších je ovšem naučit děti, že pes není krvelačná bestie, která chce lidem ublížit.

O tom, jak děti vnímají pejsky, jsme se mohli přesvědčit na besedě, která se konala v Azylovém domě Mělník. Této akce se zúčastnilo 15 dětí různého věku a nutno říci, že v mnoha případech děti správně vyhodnotily situaci a v případě nenadálého setkání s cizím psem by se zachovaly správně a bezpečně. Na konci celé besedy byla provedena praktická zkouška. Harwey se tak proměnil v osamoceného pejska, potom v pejska, kterého venčí nezodpovědný majitel v parku, atd.

Po složení závěrečné zkoušky dostaly děti malé odměny a nám nezbývá nic jiného než doufat, že si ještě dlouho budou děti pamatovat všechny zásady správného chování při setkání s pejsky.

 

Radka Havelková DiS.
Petr LimprechtMěsto - z radnice