Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].
Muzeum M

Zanedbání povinné výživyS tímto druhem trestného činu se v poslední době stále častěji setkávají policisté z Územního odboru PČR Mělník. Jde o trestný čin, kdy rodinný příslušník neplní svou vyživovací povinnost na svoje potomstvo, kterou má danou rozsudkem. V rámci rozvodových stání soud určí, komu bude dítě svěřeno a dále určí,  kolik, jak, kde a komu bude vyměřováno měsíční výživné. Novela trestního zákoníku č. 40/2009 pamatuje na danou povinnost § 196 odst. 1) tr. zákona, který praví: Kdo neplní, byť z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. Za závažné formy tohoto trestného činu je možno uložit až trest v rozpětí od jednoho roku do pěti let a to platí zejména pro osoby, které byly za takový čin v posledních třech letech odsouzené nebo potrestané ( tzv. recidiva) a dále v případech vydá-li osoba povinná osobu oprávněnou nebezpečí nouze.

V době, kdy platil trestní zákon č. 140/1961 sb., bylo v § 213 o zanedbání povinné výživy v prvním odstavci uvedeno: Kdo neplní, byť z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat anebo zaopatřovat jiného, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. V porovnání s platným trestním zákoníkem lze uvést, že se trestní sankce zpřísnila.

Trestnost tohoto jednání vzniká v okamžiku, kdy povinný ( osoba, které zákonná povinnost vyživovat nebo zaopatřovat druhého vznikla) si tuto neplní, po delší než čtyři měsíce.

Oprávněný ( osoba, které má být výživné vypláceno) může v případě, že si povinný svou povinnost neplní podat trestní oznámení na obvodní oddělení Policie ČR v místě svého trvalého bydliště.

Na Územním odboru Policie ČR Mělník se v roce 2009 tohoto trestného činu dopustilo celkem 235 osob, z toho byly ve třiatřiceti případech ženy, tedy matky a v 202 případech neplatili otcové. V letošním roce se do dnešního dne dopustilo tohoto trestného činu celkem 251 osob. Mužů bylo celkově 215 a žen 36. Je zde tedy zaznamenán mírný nárůst.

Jen v posledních dvou dnech policisté zaznamenali tyto případy:

1. Sedmatřicetiletý muž z Prahy neplnil svou vyživovací povinnost v době od konce října 2010 do poloviny října letošního roku. Dle rozsudku obvodního soudu v Praze, měl každý měsíc platit výživné k rukám matky jeho dětí. Toto však nečinil a jeho dluh na neuhrazeném výživném činí cca 74.400,- Kč.

2. Jednačtyřicetiletá žena z Mělnicka si neplnila svou vyživovací vinnost na svého syna v době od poloviny srpna roku 2009 do současné doby. Tu jí uložil rozsudkem okresní soud na Mělníku, kdy výživné měla platit vždy k rukám otce dítěte. Žena však nezaopatřovala ani svého druhého syna, který byl umístěn v dětském domově. Zde vyměřený příspěvek na úhradu péče neplatila od srpna roku 2009 do současné doby. Žena teda celkově na neuhrazeném výživném dluží částku ve výši cca 31.000,- Kč.

Oběma bylo policistům sděleno podezření z trestného činu zanedbání povinné výživy, kdy muži hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta, krkavčí matce však odnětí svobody v rozpětí jednoho roku až pěti let, neboť „byla za takový trestný čin v posledních třech letech již odsouzena či potrestána.“

Chybu, kteří oprávnění dělají, že v době, kdy jim není výživné hrazeno, je čekání a uvěření slibům, že povinný výživné začne na dítě platit. Rada od policistů zní: na nic dlouho nečekat a věc co nejdříve oznámit, aby nedošlo k velkému nárůstu dlužné částky. Včasným podání trestního oznámení lze dosáhnout toho, že je dlužná částka uhrazena.Zpravodajství