Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.
Muzeum M

Kontrola nákladních vozidelDne 11. listopadu 2010, proběhla na území okresu Mělník bezpečnostní akce, které se zúčastnilo zhruba dvanáct mělnických dopravních policistů. Akce byla zaměřena zejména na nákladní automobily. Policisté kontrolovali technický stav vozidel v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady, o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství, dále dodržování povinností pro silniční nákladní dopravu spojenou s přepravou nebezpečných věcí dle dohody ADR, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů a dodržování obecně platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Policisté nevynechali ani kontrolu zákazu požívání alkoholických nápojů řidiči před nebo během jízdy, technický stav vozidel, zejména osvětlení a kontrolu platnosti a příslušnosti řidičského oprávnění.

Během akce bylo zkontrolováno celkem 80 nákladních vozidel a souprav, přičemž bylo zjištěno sedmačtyřicet přestupků. Z toho v devatenácti případech uloženou pokutu řidiči na místě uhradili v celkové výši 8.900,- Kč. Ve 14 případech byly uložené blokové pokuty postoupeny správnímu orgánu. Osm řidičů nákladních vozidel nedodrželo předepsanou rychlost, kdy u těchto policisté uložili blokové pokuty v celkové výši 7.500,- Kč. U jednoho řidiče bylo zjištěno požití alkoholických nápojů. Ve třech případech nebyli řidiči připoutáni bezpečnostním pásem a policisté jim uložili blokové pokuty v celkové výši 2.200,- Kč. V 18-ti případech měla kontrolovaná nákladní vozidla nevyhovující technický stav a ve třech případech porušili řidiči zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, kde se ukládají povinnosti řidičů z povolání k jejich profesní způsobilosti.

Další akce konané samotnými mělnickými dopravními policisty, nebo v součinnosti s dalšími orgány státní správy, budou v dohledné době pokračovat.Zpravodajství

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".
Obrázek uživatele malý princ

1 :-D


"...akce, které se zúčastnilo zhruba dvanáct mělnických dopravních policistů..." × "Během akce bylo zkontrolováno celkem 80 nákladních vozidel..."

Auta spočítat umí, ale spočítat policisty bývá problém Laughing out loud

1.1 re: :-D


ano, problém nastane ve chvíli, kdy se mají spočítat sami mezi sebou a prsty obou rukou na to nestačí... Laughing out loud