Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Sociálně právní poradna otevřena

V úterý 1.srpna byla na Mělníku, v budově sociální ubytovny, Dukelská 2668, otevřena Sociálně právní poradna.

Kancelář je umístěna v prvním patře budovy nad schodištěm, tudíž je její chod částečně oddělen od ostatních prostor sociální ubytovny.

Sociálně právní poradenství je poskytováno nejen občanům, kteří na sociální ubytovně žijí, ale všem občanům města Mělník a přilehlých oblastí.

Klienti ubytovny mají možnost spolupracovat se sociálním pracovníkem na problémech, které tíží nejen je samotné, ale i celou komunitu, která v nově opraveném domě v Dukelské ulici žije.

Tato nová služba je určena také lidem z města, kteří se ocitli v situaci, ve které si nevědí rady (ztráta zaměstnání, bydlení, problémy v rodině, problémy při jednání s úřady) a mají pocit, že ji sami nezvládají. Těmto lidem jsme schopni nabídnout pomocnou ruku a společně i nalézat možná řešení. Poradna funguje také jako kontaktní centrum na jiná specializovaná pracoviště.

Poradna, která má otevřeno každý čtvrtek od 12:00 do 14:30 hodin, je samozřejmě k dispozici zdarma. Na telefonním čísle 315 635 334 je možné si se sociálním pracovníkem domluvit individuální termín návštěvy.

Provoz poradny zajišťuje sociální koordinátor Městského úřadu Mělník, pracovníci Úřadu práce a další specialisté na jednotlivé životní situace.

Jakub Šlajs

sociální koordinátorMěsto - z radnice