Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Proč je dobré nahlížet do živnostenského rejstříku?

 

Nejen podnikání, ale i další oblasti spojené se shromažďováním různých údajů se dnes obejdou bez řady návštěv jednotlivých úřadů. V pohodlí domova, samozřejmě s připojením k internetu, má dnes každý občan možnost nahlédnout do různých veřejně přístupných rejstříků. Jedním z takto dostupných registrů je i Registr živnostenského podnikání, do kterého je možno nahlédnout na webové stránce www.rzp.cz. V uvedeném registru najdete informace o všech podnikatelích, kteří podnikají dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

Obecní živnostenský úřad je provozovatelem živnostenského rejstříku. Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy, který je veden v elektronické podobě a je veřejným seznamem, s výjimkou pokut a rodných čísel.

Náhledem do živnostenského rejstříku si mohou podnikatelé ověřit správnost údajů, včetně jejich změn, vedených v tomto rejstříku. Jedná se zejména o jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, adresu místa podnikání, identifikační číslo, předmět podnikání, adresu i identifikační číslo provozovny, dále jsou to údaje o odpovědném zástupci, o přerušení provozování živnosti a mnohé jiné informace. V naší každodenní práci se neustále setkáváme s případy, kdy podnikatelský subjekt již dávno nepodniká a je přesvědčen o tom, že jeho oprávnění zaniklo, ve většině případů tomu tak ale není, o zrušení živnostenského oprávnění musí podnikatel požádat živnostenský úřad.

Občané si mohou v živnostenském rejstříku ověřit, zda zakázku zadali podnikateli, který vlastní příslušná oprávnění, v případě reklamace jsou údaje o podnikateli a provozovně důležité.

V neposlední řadě má náhled do registru velký význam i při koupi nemovitosti, neboť zde může mít umístěno své sídlo právnická osoba, popřípadě místo podnikání fyzická osoba. Změnit sídlo nebo místo podnikání je oprávněn pouze podnikatel. Živnostenský úřad není oprávněn na žádost třetí osoby provádět jakékoliv změny.

Nemáte-li možnost připojení k internetu, můžete si všechny skutečnosti ověřit na našem úřadě.

 

Ing. Lenka Škulavíková

vedoucí obecního živnostenského úřaduMěsto - z radnice