Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Statistika nuda není

 

Ve známe pohádkové písničce se zpívá, že statistika nuda je, má však přesné údaje. I v knihovně používáme různé statistické výstupy, kterými se snažíme poměřit naši práci. Pravidelně vás seznamuji s počty zaregistrovaných čtenářů a jejich návštěvami, s počty vypůjčených knih nebo s knihami nejčtenějšími.

Ale náš program umožňuje sledovat i jiné údaje. V letošním roce máme zatím zaregistrováno 1.427 čtenářů. Z toho je 74 % žen (1.051) a jen 26 % mužů (376). Nejstaršímu zaregistrovanému čtenáři je 91 let, tomu nejmladšímu jsou 2 roky. V tomto případě chválím rodiče. Děti do 15 let také tvoří nejvyšší procento čtenářů – 30 %. Mezi dospělými je to věková kategorie mezi 30 – 39 roky, celkem 15 %. Pokud čtenáře rozdělíme podle věku, nejvíce máme těch, kterým je právě letos 12 let – 58 čtenářů.

Pokud bychom sledovali statistiku podle bydliště nebo povolání, tak 74 % čtenářů je z Mělníka, zbylých 26 % z okolí blízkého, ale i vzdálenějšího.

Navštěvují nás totiž i studenti středních škol, kteří zde bydlí na internátě. Žáci a studenti také tvoří největší skupinu podle povolání. Žáci 28 % a studenti 10 % zaregistrovaných čtenářů. Teprve na dalším místě jsou důchodci (9 %) a úředníci (8 %). Největší procento v kategorii škol mají čtenáři z řad žáků ZŠ Jungmannovy sady (9 %), ale hned na dalším místě jsou zastoupeny mateřské školky (4 %).

Kdybychom se podívali na návštěvnost, tak nejvíce čtenářů průměrně přichází v pondělí mezi 10.00 a 11.00 hodinou, nejméně naopak ve čtvrtek mezi 17.00 a 18.00 hodinou.

A nejvíce knih si půjčují žáci základních škol (19 % z vypůjčených knih) a na druhém místě jsou důchodci (15 %).

Poslední půjčovní den v tomto roce bude čtvrtek 23. prosince a půjčovat se bude do 16.00 hodin. První půjčovní den v roce 2011 bude pondělí 3. ledna.

Mgr.Hana Lumpeová, ředitelka Městské knihovny MělníkMěsto - z radnice