Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Statistika nuda není

 

Ve známe pohádkové písničce se zpívá, že statistika nuda je, má však přesné údaje. I v knihovně používáme různé statistické výstupy, kterými se snažíme poměřit naši práci. Pravidelně vás seznamuji s počty zaregistrovaných čtenářů a jejich návštěvami, s počty vypůjčených knih nebo s knihami nejčtenějšími.

Ale náš program umožňuje sledovat i jiné údaje. V letošním roce máme zatím zaregistrováno 1.427 čtenářů. Z toho je 74 % žen (1.051) a jen 26 % mužů (376). Nejstaršímu zaregistrovanému čtenáři je 91 let, tomu nejmladšímu jsou 2 roky. V tomto případě chválím rodiče. Děti do 15 let také tvoří nejvyšší procento čtenářů – 30 %. Mezi dospělými je to věková kategorie mezi 30 – 39 roky, celkem 15 %. Pokud čtenáře rozdělíme podle věku, nejvíce máme těch, kterým je právě letos 12 let – 58 čtenářů.

Pokud bychom sledovali statistiku podle bydliště nebo povolání, tak 74 % čtenářů je z Mělníka, zbylých 26 % z okolí blízkého, ale i vzdálenějšího.

Navštěvují nás totiž i studenti středních škol, kteří zde bydlí na internátě. Žáci a studenti také tvoří největší skupinu podle povolání. Žáci 28 % a studenti 10 % zaregistrovaných čtenářů. Teprve na dalším místě jsou důchodci (9 %) a úředníci (8 %). Největší procento v kategorii škol mají čtenáři z řad žáků ZŠ Jungmannovy sady (9 %), ale hned na dalším místě jsou zastoupeny mateřské školky (4 %).

Kdybychom se podívali na návštěvnost, tak nejvíce čtenářů průměrně přichází v pondělí mezi 10.00 a 11.00 hodinou, nejméně naopak ve čtvrtek mezi 17.00 a 18.00 hodinou.

A nejvíce knih si půjčují žáci základních škol (19 % z vypůjčených knih) a na druhém místě jsou důchodci (15 %).

Poslední půjčovní den v tomto roce bude čtvrtek 23. prosince a půjčovat se bude do 16.00 hodin. První půjčovní den v roce 2011 bude pondělí 3. ledna.

Mgr.Hana Lumpeová, ředitelka Městské knihovny MělníkMěsto - z radnice