https://www.traditionrolex.com/7

 Mělničtí radní si rozdělili kompetence | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na komerce@melnicek.cz.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Mělničtí radní si rozdělili kompetence

Mělničtí radní se na svém jednání dne 22.11.2010 dohodli o rozdělení kompetencí - každý z nich bude mít na starosti konkrétní oblast činnosti města v jeho samostatné působnosti. Radní budou za své oblasti předkládat materiály do rady a zastupitelstva a oni budou také připravovat návrhy na usnesení (dříve materiály včetně návrhů předkládali vedoucí jednotlivých odborů dle věcné příslušnosti).

Rozdělení kompetencí:

MVDr.Ctirad Mikeš – starosta: bezpečnostní rada, řízení městské policie, životní prostředí, investice města, finance, správa majetku

Mgr.Miroslav Neumann – místostarosta: technické služby a další služby

Doc.Ing.Lukáš Čechura Ph.D. – radní: kultura, cestovní ruch, památková péče

Mgr. Petr Volf – radní: sociální péče, prevence kriminality

PaedDr. Zdeněk Koudelka – radní: sport, školství

MUDr. Ladislav Peychl  - radní : zdravotnictví

Vilém Kraus – radní: zemědělství

Mělník provádí audit všech zakázek města z let 2006 – 2010
Mělnický starosta MVDr.Ctirad Mikeš již zadal vnitřní audit všech zakázek, tzn.výběrových řízení, která město zadalo v letech 2006 – 2010.  Výsledek auditu bude kontrolnímu výboru dispozici od 6.prosince.  Půjde o přehled výběrových řízení, které firmy se do nich hlásily, která firma zvítězila, jaká byla vysoutěžená cena a jaká pak byla cena konečná a proč. Jde i o to, aby se nenavyšovala cena jen pro to, že byla špatně připravena zadávací dokumentace či byl chybně zpracován projekt.Na zasedání zastupitelstva města 20.prosince bude předložen návrh metodiky a směrnice pro veřejné zakázky, která by měla zajistit transparentnost při zadávání zakázek již od 1.ledna 2011.

Mělnický starosta zřizuje nově dva poradní sbory
Poradní sbor pro podporu malého a středního podnikání a poradní sbor pro oblast fiskální politiky zřizuje mělnický starosta MVDr.Ctirad Mikeš. První ze jmenovaných již existuje a druhý vznikne během příštího týdne.Předsedkyní sboru pro podporu malého a středního podnikání je Ing.Miroslava Váchová a cílem je navázat úzkou spolupráci s vedením města v oblasti vytváření podmínek pro podnikání. Např. oživit náměstí Míru, aby lidé měli důvod centrum města navštívit.
Sbor pro oblast fiskální neboli rozpočtovou bude mít za úkol hledat rezervy rozpočtu, navýšení příjmů, ale i lepšího nakládání s majetkem města.

Návrh rozpočtu města dostanou zastupitelé k připomínkování na jednání 6.prosince
V současné době se v Mělníku připravuje návrh rozpočtu na rok 2011 tak, aby ho mohli zastupitelé na svém jednání 6.prosince připomínkovat. Cílem je rozpočet schválit na letošním posledním zasedání zastupitelstva, které se uskuteční 20.prosince od 16:00 hodin. Rozpočet je připravován jako vyrovnaný, v provozní oblasti mírně přebytkový. Jediná oblast, kde proti letošnímu roku nedošlo ke škrtům, je školství a kultura. Ve všech ostatních oblastech se muselo škrtat. Město se musí vyrovnat také s tím, že v příštím roce obdrží od státu na výkon státní správy o 17% finančních prostředků méně než letos ( 6 milionů korun). Proto se plánuje provedení procesního auditu na úseku státní správy, aby se tato situace dala organizačně a personálně řešit tak, aby město minimalizovalo náklady na státní správu, která z rozpočtu města odčerpává nemalé finanční prostředky ( do letošního roku to bylo cca 5 milionů ročně, od roku příštího 11 milionů).



Město - z radnice

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

3 Vyrovnaný rozpočet


Možná už budu otravný, ale budu dál pokračovat v příspěvcích o vyrovnaném rozpočtu. Tentokrát použiji jen 2 citace. Obrázek si udělejte sami.

Dusty ve výše uvedeném článku uvádí: "Rozpočet je připravován jako vyrovnaný, v provozní oblasti mírně přebytkový."

Vedoucí finančního odboru Ing. Kratoňová uvádí v komentáři k navrženému rozpočtu pro rok 2011, který byl předložen jako materiál pro zastupitele, následující: "Rozpočet na r. 2011 je předkládán jako deficitní, neboť do rozpočtu je zapojeno 37,868 mil. Kč, což je část prostředků z hospodaření města v minulých letech"

A rozohdně to není vytrženo z žádného kontextu. Tady je jen vidět jak lze stejnou věc napsat různým způsobem. Bohužel z Dustyho příspěvku málokdo pochopí, že město v příštím roce skončí s mínus 38mil.

LT 

2 :-)


Co mě opravdu pobavilo je skutečnost, že technické služby si vzal pod patronát p. Neumann. Že by to souviselo s tím že se tato organizace chystá k privatizaci? Bývalý pan starosta se v minulém volebním období jako privatizátor osvědčil velmi dobře... Laughing out loud

2.1 TS Mělník


Vzhledem k tomu,že se nasypalo do areálu neuvěřitelných více jak 40mil.kč,tak to bude prodejní soustíčko.

1 doprava


Nějak z těch kompetencí vypadla doprava. Že by Mělník neměl dopravní problémy?

1.2 Taky koukám, že nic


Taky koukám, že nic nevidím. Rozklikla jsem, abych se podívala na koho se můžu těšit,o)

Snad se někdo dopravy ujme a dá nám vědět.

1.1 není o co stát...


Ono není o co stát... Kdopak by chtěl být zodpovědný za dopravní problémy? Vedení města to laskavě ponechá "svému osudu"... a ono už to nějak dopadne! To je přece také řešení! Eye-wink beztak by tu neustále někdo držkoval, že někde chybějí přechody, leckde nejsou komunikace schopné průjezdu záchranářských složek a podobně... Takhle to nebudeme/nebudete mít na koho snadno hodit...


https://www.traditionrolex.com/7