Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! [email protected]

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Informace – vdovské důchody

V poslední době se na náš odbor často obrací občanky pobírající vdovský důchod s dotazem, zda je pravdivá informace o možnosti přepočítání a zvýšení důchodu a kam se mají obrátit.

Vdovy, které měly přiznaný vdovský důchod před rokem 1996 a měly ho krácený pro tzv. souběhové maximum se starobní důchodem, mohou nyní požádat na Okresní správě sociálního zabezpečení v Mělníku o dopočítání tohoto důchodu.

Českou správou sociálního zabezpečení bude důchod přepočítán a od 1.7.2006 je možné důchody vyplácet v plné výši. K žádosti je nutno s sebou na OSSZ přinést občanský průkaz, úmrtní list manžela a původní rozhodnutí o přiznání vdovského důchodu.

Tyto žádosti musí být podány do 31.10.2006, po tomto datu již nebude možné zpětně

o zvýšení důchodu požádat.

 

Kristina Černá, DiS.

Sociální pracovnice


Město - z radnice