Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Fotosoutěž

PROPOZICE SOUTĚŽE:

Město Mělník v rámci preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany vyhlašuje fotosoutěž pro žáky škol ve správním obvodu města na téma „Požární ochrana kolem nás“. Zúčastnit se může každý fotoamatér v následujících věkových kategoriích:

1. Kategorie - věk od 6 do 12 let

2. Kategorie - věk od 12 do 18 let

PATRON SOUTĚŽE:

FOTOGRAFIE:
Černobílé nebo barevné fotografie na lesklém fotopapíru ve formátu minimálně 148x210 mm (A5) - pro další prezentaci. Na zadní stranu každé fotografie uveďte jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, datum narození, název a adresu školy.

Do soutěže nebudou přijímány fotografie v digitální formě (na disketách, cd nebo zaslané e-mailem) ani na diapozitivech a tisky počítačových tiskáren – vzhledem k rastru nelze takové fotografie bez další ztráty kvality reprodukovat.

Výstupy z digitálních fotoaparátů musí být převedeny do papírové formy ve fotolaboratořích, kvalitních fototiskárnách nebo digitálních minilabech (na fotopapír),velikosti A5.

  • Digitální fotografie označte na zadní straně výrazně napište DIGI.

  • Digitální fotografie mohou být jakkoli upraveny, bez změny obsahu fotografie.

  • Zasílat můžete maximálně 3 fotografie do jedné kategorie.

  • Na obálku se zaslanými fotografiemi napište zpáteční adresu a heslo FOTOSOUTĚŽ.

  • Pokud požadujete vrácení fotografií, označte fotografii, kterou požadujete vrátit, nápisem VRÁTIT, dodatečné vrácení již nebude možné.

  • Pořadatelé soutěže si vyhrazují právo na ponechání si vyhodnocených fotografií.

AUTORSTVÍ:
Soutěžící musí být autorem všech zaslaných fotografií.

SOUHLAS KE ZVEŘEJNĚNÍ:
Autoři fotografií dávají souhlas ke zveřejnění svých snímků na internetu i v rámci propagace soutěže v ostatních médiích, na výstavách, při vydání kalendáře s touto tématikou atd.
Kromě sponzorských cen autorovi nevznikají nároky na odměnu. Autoři soutěžních fotografií se zavazují , že jimi vyfotografované osoby daly souhlas ke zveřejnění a k tomu, že nebudou vznášet nároky vůči pořadatelům soutěže.

Fotografie zaslané do soutěže nebudou použity pro komerční účely.

UZÁVĚRKA:
Fotosoutěž bude trvat do 1.prosince 2006, své fotografie zasílejte v termínu od 1. května do 1.prosince 2006. Po ukončení budou fotografie vyhodnoceny komisí. Fotografie odeslané po datu uzávěrky, již nebudou zařazeny do soutěže. Snímky s datem odeslání v den uzávěrky budou ještě zařazeny do soutěže o ceny. Vítězové jednotlivých kategorií budou uvědomeni dopisem.

CENY:
V každé kategorii bude vyhlášeno 1., 2., 3. místo a tyto budou ohodnoceny hodnotnými věcnými cenami.

Fotografie zasílejte na adresu: Město Mělník, Odbor vnitřních věcí, Jana Bohuslavová, nám.Míru č. 1, 276 01 Mělník

Kontaktní telefon a adresa pro případné dotazy: 315 635 305 nebo e-mail: [email protected]Město - z radnice