https://www.traditionrolex.com/7

 S příchodem Mikuláše začíná mládež v ulicích používat zábavnou pyrotechniku | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

S příchodem Mikuláše začíná mládež v ulicích používat zábavnou pyrotechniku

 

Každým rokem dochází začátkem prosince v období kolem Mikuláše k většímu nárůstu používání zábavné pyrotechniky v ulicích města. Tato zábava pak přetrvává celý prosinec a vrcholí silvestrovskými oslavami. Používání zábavné pyrotechniky má jasně stanovená pravidla, kterými je nutné se řídit, ale hlavně také dodržovat zásady slušného chování, protože Městská policie Mělník každý rok zaznamenává mnoho stížností na bezohledné používání pyrotechniky. Na druhou stranu je třeba se v tomto čase obrnit trpělivostí a snažit se být trošku tolerantní.

Prodej pyrotechniky

Mnohdy musí strážníci řešit stížnosti v souvislosti s obchody, které tuto pyrotechniku nabízejí. Proto letos strážníci začali se systematickou kontrolou a preventivními opatřeními již s předstihem.

Došlo ke kontrole obchodů, kde by mohla být prodávána pyrotechnika. Při prodeji se prodejce musí řídit zákonem upraveným postupem ( vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb.). Zde je jasně stanoveno, že zábavná pyrotechnika je rozdělena do tří tříd podle své účinnosti. Výrobky I.třídy mohou být prodávány mládeži do 18 let. Třídy II.a III. pak již nelze prodávat osobám mladším 18 let. Ve stánkovém prodeji lze prodávat pouze pyrotechniku I.třídy. Každý pyrotechnický výrobek musí být opatřen českým návodem k použití, datem použitelnosti, znakem lva v oválu a pod ním zkratka Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva ( ČÚZZS). Jestliže prodejce prodává pyrotechniku bez těchto zákonem stanovených povinností, dopouští se protiprávního jednání, na které se samozřejmě vztahují sankce. Mnohem důležitější je ale skutečnost, že kupující nemá jistotu, v jaké kvalitě pyrotechniku kupuje a zda je její použití bezpečné. Velmi obtížné je následné vymáhání škody v případném poškození zdraví či majetku v případě, že výrobek není schválen pro použití v ČR.

Městská policie Mělník provedla kontrolu obchodů se zaměřením na zjištění možných nedostatků. Je velmi potěšující, že při kontrolách nebylo zjištěno žádné porušení jmenované vyhlášky 174/1992 Sb.

Používání pyrotechniky

Používání zábavné pyrotechniky v katastru města Mělníka není žádným zákonným způsobem omezeno. Městská policie tak může vycházet pouze z právních norem, které lze v této souvislosti využít. Jedná se opět o již zmiňovanou vyhlášku Českého báňského úřadu, kde je přímo uvedeno : Pyrotechnické předměty se mohou používat jen v souladu s návodem k používání. V prodejních a skladových prostorách se nesmí provádět zapalování pyrotechnických předmětů. Pyrotechnické předměty třídy II a III se nesmí používat v uzavřených prostorách (místnosti, dopravní prostředky atd.), v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol, ozdravoven a při sportovních akcích, což neplatí pro pyrotechnické předměty používané ve filmu, televizi a pro scénické a stolní salonní efekty. Což ovšem pro strážníky znamená, že zjištěné přestupkové jednání může řešit pouze příslušný správní orgán.

Používání zábavné pyrotechniky by mohlo být strážníky a policisty klasifikováno v určitých případech jako přestupkové jednání dle §47, zák.200/90 Sb. A to zejména znečišťování veřejného prostranství, rušení nočního klidu či jako přestupek dle §49, zák. 200/90 Sb., a to jako narušování občanského soužití.

Několik rad na závěr:

  • Zábavnou pyrotechniku si kupujte pouze v osvědčených a pokud možno kamenných obchodech.

  • Nekupujte výrobky s jakkoliv porušeným obalem, či s nedostatečnými nebo chybějícími informacemi.

  • Vyberte si s rozmyslem místo, kde budete pyrotechniku používat.

  • Berte v potaz také rozptyl výrobku po výbuchu.

  • Mějte dostatek prostoru jak pro samotné odpálení, tak pro přihlížející diváky.

  • Nesvěřujte pyrotechnické výrobky dětem.

  • Při nevybouchnutí výrobku se nepokoušejte jej znovu odpálit či s ním jinak manipulovat. V daném případě využijte návod, který by měl být součástí výrobku a počínejte si velmi obezřetně.

  • Buďte ohleduplní ke svému okolí a neobtěžujte záměrně jiné občany.

Petr Limprecht, preventista MP MělníkMěsto - z radnice

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

1 a....


a neolizujte namrzlé zábradlí...


https://www.traditionrolex.com/7