Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

2,3 mil. na úpravu parku B. Němcové?

 

O záležitosti úpravy zeleně na nám. Boženy Němcové (mezi kempem a žel. tratí) jednalo zastupitelstvo města na svém posledním zasedání a její další projednávání a hlasování o ní bylo odloženo na jednání 20. 12. kvůli aktualizaci podkladů. Jde o aktuální záměr investice za 2,3 milionu korun; až 95 % by měla krýt dotace, o niž by se žádalo na základě projektu, který by měl teprve vzniknout. Máme svůj pohled na využívání veřejných prostředků na úpravu zeleně ve městě, pročež jsme zaslali minulý pátek všem zastupitelům tento e-mail s naším alternativním návrhem. Pro nahlédnutí prostoru nám. Boženy Němcové můžete využít fotografie nástroje streetveiw na http://maps.google.com.

Vážený pane starosto, vážení kolegové zastupitelé,
 

nemůžeme souhlasit se záměrem upravit zeleň na nám. Boženy Němcové za 2,3 milionu korun. Dle našeho laického odhadu by vyšla s pokácením porušených stromů, vysazením nových stromků (už tam i několik mladých stromků je) a úpravou trávníku na desítky tisíc korun, maximálně v rozmezí 100–200 tisíc korun. Pokud jde o asfaltovou komunikaci, ta je v dobrém stavu a není potřeba do ní v tuto chvíli ani ve výhledu několika let investovat. Parkování vozidel částečně na asfaltu a částečně (jedním párem kol) podélně na trávníku není stav žádoucí, ale ne katastrofální či výrazně znepokojující. Město by ve své finanční situaci, kdy se do příštích let neplánují žádné velké investice, mělo využívat dostupné prostředky maximálně efektivně a využívat je na řešení nejakutnějších problémů. Dle našeho názoru by bylo čerpání uvedené částky na tuto malou akci plýtváním prostředků z veřejných finančních rozpočtů.
 
Ve městě je mnoho zelených ploch, jejichž úprava je akutně potřeba, především vzhledem ke špatnému stavu vzrostlých stromů. Proto by dle našeho názoru město mělo žádat o dotace ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP), a to na zlepšení zdravotního stavu porostů vážně poškozených a ohrožovaných vichřicemi ve více konkrétních městských lokalitách, které potřebují výrazné zmlazení porostů, tak aby nehrozily hmotné škody a škody na zdraví, příp. i životech.Odbor ŽP by měl připravit konkrétní návrh žádosti o dotaci ze SFŽP, v níž budou vyjmenovány konkrétní lokality, v nichž bude z dotace získaná částka využita (máme na mysli např. i hřbitov sv. Václava, který byl po jedné z minulých vichřic dokonce uzavřen). Pro tuto investiční akci by byla vyhotovena jedna dokumentace a jeden projekt.
 
Proto navrhujeme změnit návrh usnesení ZM takto:
ZM ukládá odboru životního prostředí připravit návrhy konkrétních městských lokalit pro žádost o dotaci ze SFŽP na zlepšení zdravotního stavu porostů vážně poškozených a ohrožovaných vichřicemi ve více konkrétních lokalitách, které potřebují výrazné omlazení porostů, tak aby nehrozily hmotné škody a škody na zdraví, příp. i životech. Konkrétní lokality budou vybrány na základě potřeb vycházejících ze stavu vzrostlých stromů v daných lokacích.
 
Děkujeme Vám, pane starosto, předem za odpověď. Velmi uvítáme odpovědi a názory kolegů zastupitelů. 
Všechny Vás zdravíme.
 
Alena Herinková
Milan Schweigstill
Ondřej Tichota
Dalibor Ullrych


Město - z radnice