Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!
Muzeum M

Z Kokořínska byl pro vědu popsán nový živočišný druh!


V letech 2005–2009 probíhal v CHKO Kokořínsko rozsáhlý průzkum bezobratlých živočichů, který zahrnoval 42 z více než 150 tůní a tůněk vytvořených či obnovených Správou CHKO Kokořínsko za posledních cca 15 let za pomoci finančních prostředků z Programu péče o krajinu MŽP. Jedním z prvních publikovaných výsledků je popis nového druhu perloočky Daphnia hrbaceki sp.nov. nalezeného ve dvou tůních u Nosálova.Perloočky jsou drobní korýši, které mnozí z nás znají spíše sušené jako krmení pro akvarijní ryby. V přírodě se vyskytují ve volné vodě jako součást zooplanktonu. Přestože nově popsaný druh není endemitem a není svým výskytem omezen pouze na Kokořínsko či Čechy, tak se podle dosavadních průzkumů a analýz řady starých vzorků i v jiných evropských státech předpokládá, že je buď vzácným anebo často přehlíženým druhem. Rozhodně však je prvním živočišným druhem popsaným právě z území CHKO Kokořínsko. Zároveň tento nález dokládá důležitost výzkumu i relativně dobře probádaných oblastí Čech a také význam tvorby a obnovy drobných tůní a tůněk pro rozmanitost celého území.

Celý popis nového druhu je zdarma ke stažení na stránkách mezinárodního časopisu Zootaxa:http://www.mapress.com/zootaxa/

plná citace: Juračka, P.J., V. Kořínek & A. Petrusek. 2010. A new Central European species of the Daphnia curvirostris complex, Daphnia hrbaceki sp. nov. (Cladocera, Daphniidae). Zootaxa, 2718: 1-22.

Nový druh perloočky a jedna z tůní u Nosálova
(foto: P. J. Juračka)Příroda