Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Zápisy do 1. tříd mělnických základních škol

 

Poslední lednový týden roku 2011 se budou konat pro školní rok 2011/2012 ve všech mělnických základních školách zápisy do 1. tříd.

ZŠ Jungmannovy sady, Tyršova bude mít zápisy rozdělené do dvou skupin.
Dny 24. – 27. 1. budou určeny pro zápis dětí, které do této školy spádově patří, z toho dny
25. a 26. 1. budou určeny pro děti, které do této školy spádově sice nepatří, ale rodiče mají zájem, aby jejich děti právě tuto školu navštěvovaly.

V ZŠ Mělník-Mlazice se zápisy budou konat ve dnech 24. a 25. 1.

Ve dnech 25. a 26.1. budou zápisy probíhat ve více školách - ZŠ Jindřicha Matiegky, Pražská, ZŠ praktická a ZŠ speciální, v ZŠ Mělník-Pšovka a ZŠ Mělník, Jaroslava Seiferta.

Pro rodiče, kteří se nemohou ze závažných důvodů dostavit k zápisu, je stanoven dodatečný termín, a to 22.2.2011.

Zápisy do 1. tříd proběhnou v označených učebnách škol a konkrétní čas zápisů si stanoví vedení jednotlivých škol. Přesný čas zápisu najdou rodiče buď v pozvánkách, které ze škol obdrží, nebo na webových stránkách škol: www.seifert-melnik.cz, www.zsjungsady.cz, www.zsp-melnik.cz, www.zspsovka.cz/, www.zsmlazice.cz/, www.zsjm-me.cz/.

Město Mělník jako zřizovatel základních škol stanovuje Obecně závaznou vyhláškou města Mělníka č. 2/2008 o společných školských obvodech základních škol (je přístupna na www.melnik.cz vyhlášky města č. 2/2008) spádovost škol podle místa trvalého bydliště dítěte.
Přesto mají rodiče právo vybrat svému dítěti jinou základní školu, než která je jim určena touto vyhláškou. Přijetí dítěte do jiné vybrané školy je však podmíněno danou kapacitou školy, která nesmí být překročena.

Pro následující školní rok bude k zápisu pozváno 210 budoucích prvňáčků, kteří bydlí v Mělníku. Další děti přijdou k zápisu z okolních obcí, jelikož buď v jejich obci nemají zřízenu základní školu nebo rodiče raději z různých důvodů volí mělnickou školu.

Podruhé k zápisu také přijdou děti, které v letošním roce dostaly odklad povinné školní docházky. Z mělnických šesti základních škol jich bylo zhruba 40.

Odklad povinné školní docházky je upraven v § 37 školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a tento paragraf říká, že odklad uděluje dítěti na základě písemné žádosti rodičů a doloženým doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení, nebo odborného lékaře ředitel základní školy. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Prosíme rodiče, aby v případě nejasností či dotazů neváhali kontaktovat ředitele základních škol, či se obrátili na oddělení školství MÚ Mělník, tel. 315 635 360.Město - z radnice