Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Novinky v roce 2011 na odboru sociálních věcí

 

V tomto článku bych vás chtěla ve stručnosti seznámit jednak s legislativními změnami, které nás čekají v roce 2011 a dále s akcemi, které odbor sociálních věcí a zdravotnictví připravuje.

Dávky pro zdravotně znevýhodněné občany

S účinností od 1.1.2011 bude snížen příspěvek na péči v I.. stupni závislosti z částky 2 000 Kč na 800 Kč/měsíčně. Příspěvek na provoz motorového vozidla bude i nadále vyplácen ve snížené výši, jak tomu bylo v roce 2010.

Dávky pomoci v hmotné nouzi

V oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi dojde ke změně pouze v souvislosti se zrušením sociálního příplatku (vyplácí státní sociální podpora u úřadů práce). Dávky pomoci v hmotné nouzi budou muset na absenci tohoto příjmu rodin s dětmi reagovat přehodnocením současné výše dávky. Pro většinu příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi bude i nadále platit povinnost účasti na veřejné službě, která bude na Mělníku i nadále fungovat. Největším problémem, a to nejen v souvislosti s činnostmi na tomto úseku, vidíme v nedostupnosti stabilního bydlení pro určitou část našich klientů, což značně komplikuje dosahování cílů stanovených v sociální práci.

Sociální prevence

Na příští rok připravujeme realizaci projektů z dotací Středočeského kraje: Projektové vzdělávání učitelů základních škol (témata: Systém včasné intervence, šikana, kyberšikana, sociální sítě, týrání svěřené osoby, majetkové delikty, sexuální zneužívání versus znásilnění, závislosti, extremismus). Nový kamerový bod, včetně netransakční stanice na přenos signálu s připojením PČR do systému. Seminář Systému včasné intervence. „Tábor – soustředění“ – ve spolupráci s PČR, MěP a města. Noviny prevence kriminality. Webové stránky prevence kriminality – interaktivní.

Projekty městské prevence kriminality :

Den bezpečí a pořádku II. – plánovaný na 26.5. 2011. Dále připravujeme: vzdělávání metodiků prevence základních škol, pokračování projektu „Právo pro každého“, projekt „Primární prevence rizikového chování“ na ZŠ a i nadále bude probíhat spolupráce s neziskovým sektorem o.s. Společně k bezpečí a o.s. Babylon.

Sociálně právní ochrana dětí

V rámci sociálně právní ochrany dětí bude pokračovat další ročník kurzu pro dívky: „Výchova k partnerství a rodičovství“ , myšlenka o jeho rozšíření je i na skupinu chlapců.

Chystá se další setkání pěstounů s úmyslem založit Klub pěstounů a osvojitelů. Budou pokračovat i různé besedy pro širokou veřejnost věnovaných problematice výchově dětí.

I nadále bude fungovat komise sociálně právní ochrany dětí.

Mgr. Drahomíra Pavlíková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictvíMěsto - z radnice