Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! [email protected]

Centrum seniorů Mělník


Na přelomu roku přišla do Rady Města anonymní stížnost na vedení CSM. Během šetření nebyla prokázána žádná pochybení, co se týče hospodaření a běžného chodu provozu organizace, nicméně pro lepší atmosféru a podmínky pro tak namáhavou práci, jako je péče o seniory, byla přijata některá doporučení.

Pomáhající profese obecně jsou velmi vyčerpávající, psychicky i fyzicky náročné a v prostředí velkého kolektivu je občas obtížné vycházet se všemi spolupracovníky, obzvláště jsou li jiného nastavení nežli já. Naštěstí existují nástroje, jimiž lze zmírnit psychické napětí a stres panující na pracovišti. Tyto pomůcky byly doporučeny pro zavedení v CSM, aby pomohly všem zaměstnancům, včetně vedení, zkvalitnit společné úsilí a vzájemnou spolupráci v péči o seniory. Jedná se především o supervize pro pracovníky pečovatelského úseku a ostatní zaměstnance přímé obsluhy. Tyto supervize pomáhají řešit těžkosti v práci a slouží jako součást profesního růstu a psychohygieny. Pro CSM se podařilo získat kvalitní supervizory, kteří se rozhodli pomoci bez nároku na honorář. Stejně jako supervize, bylo doporučeno občasné společné setkávání zaměstnanců s vedením. Tato setkávání mají podpořit vzájemnou komunikaci, celkovou informovanost o dění a plánech organizace a umožňují i řadovým zaměstnancům se podílet na dalším vývoji CSM formou vlastních návrhů, inspirací popř. poukázáním na to, co nefunguje a způsoby možných řešení. Současně se vytváří transparentní systém řešení potenciálních konfliktů tak, aby se ani jedna strana necítila opomenuta, měla prostor se vyjádřit a dostala k dispozici výsledky všech kroků, které se během tohoto procesu objeví. Zrušení kuřárny v prostorách schodiště bylo jen nutným krokem k dodržení zákonné povinnosti.

Celkově bych chtěl poděkovat všem, kteří se snaží kvalitně pracovat se seniory i přesto, že finanční hodnocení není na takové úrovni, jakou by si zasloužili. Velmi si vás všech vážím.

P.V.Město