Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Centrum seniorů Mělník


Na přelomu roku přišla do Rady Města anonymní stížnost na vedení CSM. Během šetření nebyla prokázána žádná pochybení, co se týče hospodaření a běžného chodu provozu organizace, nicméně pro lepší atmosféru a podmínky pro tak namáhavou práci, jako je péče o seniory, byla přijata některá doporučení.

Pomáhající profese obecně jsou velmi vyčerpávající, psychicky i fyzicky náročné a v prostředí velkého kolektivu je občas obtížné vycházet se všemi spolupracovníky, obzvláště jsou li jiného nastavení nežli já. Naštěstí existují nástroje, jimiž lze zmírnit psychické napětí a stres panující na pracovišti. Tyto pomůcky byly doporučeny pro zavedení v CSM, aby pomohly všem zaměstnancům, včetně vedení, zkvalitnit společné úsilí a vzájemnou spolupráci v péči o seniory. Jedná se především o supervize pro pracovníky pečovatelského úseku a ostatní zaměstnance přímé obsluhy. Tyto supervize pomáhají řešit těžkosti v práci a slouží jako součást profesního růstu a psychohygieny. Pro CSM se podařilo získat kvalitní supervizory, kteří se rozhodli pomoci bez nároku na honorář. Stejně jako supervize, bylo doporučeno občasné společné setkávání zaměstnanců s vedením. Tato setkávání mají podpořit vzájemnou komunikaci, celkovou informovanost o dění a plánech organizace a umožňují i řadovým zaměstnancům se podílet na dalším vývoji CSM formou vlastních návrhů, inspirací popř. poukázáním na to, co nefunguje a způsoby možných řešení. Současně se vytváří transparentní systém řešení potenciálních konfliktů tak, aby se ani jedna strana necítila opomenuta, měla prostor se vyjádřit a dostala k dispozici výsledky všech kroků, které se během tohoto procesu objeví. Zrušení kuřárny v prostorách schodiště bylo jen nutným krokem k dodržení zákonné povinnosti.

Celkově bych chtěl poděkovat všem, kteří se snaží kvalitně pracovat se seniory i přesto, že finanční hodnocení není na takové úrovni, jakou by si zasloužili. Velmi si vás všech vážím.

P.V.Město