Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

16. září 2006 - Dny evropského dědictví v Mělníce

Již potřetí se zapojuje město Mělník se svými památkami do Dnů evropského dědictví (EHD).

Podrobný program naleznete zde : http://melnicek.cz/Dny_evropskeho_dedictvi

Letošní Národní zahájení se bude odehrávat v Jičíně ve dnech 8. a 9. září (Evropské zahájení proběhne 20. a 21. září v Petrohradě). Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vyhlásilo letošním tématem „Otisk slavných jmen – historické objekty, v nichž žili slavní lidé“. Obsah Dnů se nám tedy trochu posouvá – od kamenných objektů, jež v jejich průběhu vždy stály v centru pozornosti, se posouváme k lidem, kteří dané místo utvářeli, směřovali jej v dalším vývoji, vdechovali mu život společenský, kulturní, sportovní,... a pro jeho vývoj byli nepostradatelní. Musejí být vždy slavní? Mnozí z těch, kteří byli známí v době svého života, dnes již upadli (neoprávněně) v zapomnění, někteří jsou známí obecně. My se alespoň některé z nich pokusíme připomenout, i když náš výčet zdaleka nebude úplný a mnozí z Vás by jej jistě doplnili o další jména.
Mělnickým tématem jsme pro letošní rok zvolili Putování za sv. Ludmilou. V její osobě se dostáváme k osobnostem spojeným (či spojovaným) s naším městem, které ale jeho hranice výrazně překračují. S ní se dostáváme ke zrodu českého státu a počínající christianizaci země a k úloze Mělníka v období raného středověku. Jenom si nejsme jisti, zda město Mělník na sv. Ludmilu v posledních letech trochu nepozapomnělo. Ale co jsou desetiletí proti staletím. Pokud se s námi vydáte za sv. Ludmilou po různých objektech, poznáte sami, kolik setkání město nabízí, uvědomíte si, že sv. Ludmila je nejen patronkou země, ale také patronkou tohoto města. Bude-li se Vám chtít, budete moci plnit úkoly, a v případě, že se stanete jejich úspěšnými řešiteli, bude Vás čekat odměna.
Sv. Ludmila se bude prolínat celým 16. zářím, který je dnem jejího svátku, a tak v rámci doprovodného programu budete moci zpívat se souborem Ritornello barokní písničky o lidu-milé sv. Lidmile, budete se moci vydat stejně jako naši předchůdci od doby barokní z kostela sv. Ludmily do zámecké kaple sv. Ludmily na pobožnost („Na den vejroční tvé obzvláštní patronky svaté Lidmily k chvále Boží a počestnosti její do kostela před městem zdávna postaveného v procesí vycházíš a tam ten den, též i v zámku v kapli její tu, kde ona křtěná byla, v pobožnosti stráviti jsi přivyklo.“, 1725), na zámku bude uvedena publikace Nomine Liudmilam, sborník prací k poctě sv. Ludmily, v němž přední čeští vědci zpracovali nejen téma sv. Ludmily, ale prostor byl věnován i místním reáliím (kostel sv. Ludmily – jeho historie a stavební a umělecké proměny; sv. Ludmila v umění města Mělníka), vydány budou nové pohlednice (kostel sv. Ludmily, sv. Ludmila a Mělník). Den vyvrcholí v chrámu sv. Petra a Pavla koncertem Scholy Gregoriany Pragensis s programem Čeští světci v nebeském Jeruzalémě a mší svatou.
Doprovodný program se bude odehrávat také na nádvoří zámku – jarmark tradičních řemesel i v muzeu – spolek historického šermu a dobových tanců Beřkovští ze Šebířova. V Galerii ve věži bude výstava jejího zakladatele akademického malíře Vladimíra Veselého.
Hlavním organizátorem Dnů evropského dědictví je Mělnický osvětový a okrašlovací spolek v úzké spolupráci s Proboštstvím Mělník, zámkem Mělník (manžely Lobkowiczovými), Městem Mělník a Regionálním muzeem Mělník. Připomenutí dědictví a návrat k místním tradicím je tak záležitostí celého města. A na závěr Dnů si můžeme připít Ludmilou.

Mgr.Renata Špačková, referentka památkové péče, Odbor školství a kultury, MÚ MělníkMěsto - z radnice