Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!
Muzeum M

Desatero bezpečného chováníV nedávné době došlo v rámci České republiky k několika případům, při kterých neznámé osoby oslovily náhodně děti a vyzývaly je, aby je následovaly nebo nasedly k nim do motorových vozidel. V těchto případech nelze vyloučit, že se jedná o možné pachatele závažné trestné činnosti, kteří se zaměřují na osoby nezletilé a mladistvé.

Policisté z Územního odboru Policie ČR Mělník by touto cestou v rámci prevence kriminality chtěli vyzvat rodiče na Mělnicku, aby svým ratolestem opět připomněli několik zásad bezpečného chování a to zejména při kontaktu s cizími lidmi.

-          Neber si od cizích osob žádné dárky a pokud možno se vyhýbej kontaktu s těmito osobami!

-          Nesedej se s nikým cizím do motorového vozidla!

-          Nejezdi autostopem!

-          Choď do školy vždy bezpečnou cestou, i když je delší! Mimo domov se pohybuj společně s kamarády nebo spolužáky ve větších skupinkách!

-          Všímej si neznámých a podezřelých lidí v domě, nevstupuj s nimi do výtahu – raději jdi pěšky!

-          Nesděluj nikomu cizímu adresu trvalého pobytu a další osobní údaje!

-          Doma otevírej jen známým lidem !

-          Oznam neprodleně rodičům, ve škole nebo na policii, když tobě, nebo kamarádům někdo ubližuje!

-          Když se staneš svědkem toho, že tvůj kamarád nastoupil do cizího vozidla, nebo odešel s cizím člověkem, pokus se zapamatovat popis této osoby ( oblečení, výška, věk…) nebo vozidla ( státní poznávací značka, barva, výrobce).

-          Staneš-li se obětí či svědkem trestného činu, vyhledej ihned pomoc. Věc neprodleně oznam!

Důležité telefonní čísla:

Tísňová linka: 112
Policie ČR: 158
Městská policie: 156

Těchto několik základních rad a informací může v budoucnu napomoci tomu, že se Vaše děti nebo jejich kamarádi nestanou obětí trestné činnosti.

Preventivně informační skupina
Územní odbor Policie ČR MělníkZpravodajství