Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Vstup zaměstnanců do zóny Mělnického vinobraní po dobu jeho konaní

UPOZORNĚNÍ  NA  ZMĚNU  PŘI  MĚLNICKÉM  VINOBRANÍ  2006

Upozorňujeme všechny zaměstnavatele, kteří budou v době konání slavnosti Mělnické vinobraní 2006
(22. – 24. září 2006) v placené zóně města provozovat svou činnost, na změnu vstupu jejich zaměstnanců do této zóny.

Na základě rozhodnutí komise vinobraní a Rady města Mělníka ze dne 14. 8. 2006 se mění způsob prokazování lidí u výběrčí služby, kteří v době Mělnického vinobraní 2006 pracují v placené zóně města.
Zaměstnavatel předloží nejpozději do 12. září 2006 u M. Nové, DiS. na Odboru školství a kultury MÚ Mělník jmenný seznam zaměstnanců, kteří budou pracovat v době vinobraní v placené zóně města. Na základě tohoto seznamu obdrží zaměstnavatel pro své zaměstnance povolenky k volnému vstupu. Tímto označením společně s občanským průkazem se budou zaměstnanci prokazovat výběrčí službě při vstupu do placené zóny, přičemž lidé bez označení nebudou dále vpuštěni.
Povolenky budou vydávány odborem školství a kultury po předložení seznamu, konkrétně v termínu
od 14. do 20. září 2006.Město - z radnice