https://www.traditionrolex.com/7

 Město má zajištěnu ubytovnu pro neplatiče | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Město má zajištěnu ubytovnu pro neplatiče

Město Mělník má v současné době celkem 377 bytů ( včetně 64 bytů startovacích).
V řadě případů ale občané v pronajatých bytech nájemné neplatí a pak musí město své pohledávky začít vymáhat a případně dát i návrh k soudu na vystěhování z bytu.
Rada města stanovila, že se budou vymáhat pohledávky od 2 000 Kč a výpověď z bytu se podá v okamžiku, kdy dluh vyroste nad 7 000 Kč.
Pokud se někdo dostane do nepříznivé životní situace, má možnost (ihned po zaslání upomínky, tj. do doby podání návrhu na vymáhání pohledávek u soudu) radu  a zastupitelstvo města požádat o splátkový kalendář. Pokud mu bude vyhověno, má šanci postupně svůj dluh vyrovnat. Jde o to, aby vůbec nedošlo k soudnímu podání a nenaběhly další náklady spojené s vymáháním  pohledávky.
V současné době už město má zajištěny i prostory náhradního ubytování pro tyto neplatiče.
Rada města schválila na svém jednání dne 8.8.2006 rámcovou smlouvu o zajištění ubytování s provozovatelem ubytovny v Cukrovarské ulici. Poté, co bude tato smlouva podepsána i z jeho strany, přikročí město Mělník, prostřednictvím svého právního zástupce, k výkonu pravomocných rozhodnutí o vyklizení bytu.
Do dnešního dne byly právnímu zástupci předány tři takové případy, kde jsou již připraveny návrhy na provedení rozhodnutí. V jednom případě jde o rodinu se dvěma dětmi (15 a 9 let).
Podání návrhů u soudu, jakož i předání dalších takových případů právnímu zástupci, se dá očekávat v horizontu dnů.

Ing.Lubor Byzov, vedoucí Odboru správy majetku a služebMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7