https://www.traditionrolex.com/7

 Dny evropského dědictví 2011 v Mělníku - fotografická soutěž | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Dny evropského dědictví 2011 v Mělníku - fotografická soutěž

Již po několik let patří druhý zářijový víkend na Mělníku Dnům evropského dědictví, s jejichž náplní seznamujeme vždy v červnu a v následujících měsících. Když jsme si však přečetli téma letošních dnů „Památky - tvůrci panoramatu našich měst a městeček“, rozhodli jsme se, že představování krás našeho města nebude záležitostí spolku, ale pokusíme se do tohoto procesu zapojit širokou veřejnost.

O našem městě bezesporu platí, že památky vytvářejí jeho panorama – viditelné z dálky, proměňující se podle světové strany, ze které se k městu blížíme. Tehdy také vidíme, že panoramatvornými památkami není pouze věž chrámu sv. Petra a Pavla a objekt zámku. Věž představuje nejvyšší bod města, nejposvátnější. Odsud ale můžeme pohledem putovat níže, klouzat přes Pražskou bránu k Vodárenské věži a k věži evangelického kostela nebo na opačné straně pak k věži Viktorinovy vily (čp. 72). Nebo se snad můžeme vydat přes radniční věž k sanktusní věžičce kapucínského kostela. Nepřeberné množství pohledů, dojmů…

Někdy ovšem můžeme být překvapeni neomaleností některých staveb, které do panoramatu vstoupily (prvenství asi drží budova školy v ulici J. Seiferta), ostražití musíme být u staveb, které se k tomuto kroku chystají (zvažovaná přestavba náměstí Karla IV., kde hmota zde plánovaných objektů měla převýšit Vodárenskou věž). Ne nadarmo je panorama měst předmětem památkové ochrany.

Byli bychom rádi, kdybyste přijali naše pozvání a zapojili se do amatérské fotografické soutěže Panorama města Mělníka ve fotografiích, přičemž lze téma pojmout pozitivně, kdy jsme potěšeni, ale i negativně, kdy jsme vyděšeni.

Uzávěrka přijetí fotografií je 30. června 2011, v měsíci červenci proběhne její vyhodnocení. Výsledky soutěže, jak k nim dospěje amatérsko-profesionální porota, budou vyhlášeny na vernisáži výstavy  ve Dnech evropského dědictví 2011.

Na vaše pohledy se těší

Mělnický osvětový a okrašlovací spolek, o. s.
a myslíme, že i všichni milovníci města Mělníka

 

Datum vyhlášení soutěže ve sdělovacích prostředcích, webu: 15. ledna 2011.

Datum uzávěrky přijímání soutěžních snímků: 30. června 2011 (v případě zaslání poštou musí být razítko do 30. června 2011 včetně).

Místo doručení: Městský úřad Mělník, odbor školství a kultury, náměstí Míru 1, 276 01 Mělník (na obalu uvést Fotosoutěž Panorama).

Datum vyhlášení výsledků: 9. září 2011 na vernisáži výstavy.

Účastníci: Fotosoutěže se mohou zúčastnit pouze fotoamatéři. Jedná se o osoby, pro které není fotografování významným zdrojem příjmů. Fotosoutěž není omezena věkem autora nebo autorky.

Formát:

Minimální formát fotografií je 15 x 21 cm. Ani jeden rozměr fotografie nesmí být menší.

Maximální rozměr fotografie je 30 x 45 cm. V případě výřezů musí být rozměry fotografie v rozmezí stanovených minimálních a maximálních rozměrů fotografií, tzn. v rozmezí rozměrů 15 x 45 cm. V případě čtvercových formátů platí, že minimální a maximální rozměr se vztahuje na oba rozměry fotografie, tzn. rozměry  min. 15 x 15 cm a max. 45 x 45 cm.

Soutěžní snímky jsou přijímány výhradně jako zvětšeniny na fotografickém papíře s lesklým povrchem nebo výjimečně na klasickém černobílém matném fotopapíru a matném minilabovém papíru bez rastru. Fotografie budou zasílány bez paspart apod.

Do soutěže zasílejte pouze kopie, které můžete postrádat. Pořadatel nenese zodpovědnost za případnou ztrátu či poškození zasílaných zvětšenin.

Počet fotografií: Do soutěže může každý účastník zaslat max. 5 ks fotografií.

Označení fotografií: Každá fotografie bude na zadní straně označena (doporučujeme popis na samolepku nalepenou na zadní stranu) následujícími povinnými údaji:

  • jméno a příjmení autora
  • datum narození
  • adresa autora
  • telefonické spojení a emailová adresa

Dále je možné uvést další údaje o použitém typu fotoaparátu, expozičních hodnotách, název snímku apod. Tyto údaje nejsou povinné.

Pořadatel si vyhrazuje právo použít zaslané fotografie na prezentaci soutěže formou výstavy a případné umístění na internetových stránkách MOOS Mělník, po dohodě s autorem pak použití záběru na pohlednicích vydaných MOOS.

Vyhodnocené snímky budou odměněny knižními tituly.Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7