Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Vyšší odvody za vynětí půdy z půdního fondu se fyzických osob nedotknou

Před nedávnem vláda řešila situaci ohledně nárůstu počtu fotovoltaických elektráren, jehož důsledkem byla reálná hrozba výrazného navýšení ceny za elektřinu pro občany. Aby k této situaci nedošlo, vláda učinila dva kroky – změnila daňové zvýhodnění pro subjekty provozující fotovoltaické elektrárny a pak zpřísnila legislativní podmínky pro tyto stavby.

Dne 14.12.2010 byl schválen Parlamentem ČR zákon č. 402, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých dalších zákonů. Tento zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2011.

Mezi uvedené „další zákony“ patří i změna zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, kde jde především o změnu způsobu výpočtu odvodů půdy za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF).

Ve výsledku budou pro podnikatele odvody za vynětí půdy výrazně vyšší, čímž poklesne jejich zájem stavět na zemědělské půdě. Tato úprava se nedotkne fyzických osob – pokud půjde o stavby pro bydlení nebo doplňkové stavby k bydlení – samozřejmě v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce, v jejímž katastru se daný pozemek nachází. Fyzické osoby za vynětí z fondu žádný odvod neplatí.

Novelou se dále mění se příjemce odvodů. Dříve šlo 60% z odvodů Státnímu fondu životního prostředí ČR ( SFŽP ČR) a 40% bylo příjmem obce, nyní je 75 % odvodů  příjmem státního rozpočtu, 15 % je příjmem rozpočtu SFŽP ČR a 10 % je příjmem rozpočtu obce, v jejímž obvodu se odnímaná půda nachází.

Pavel Průcha, vedoucí Odboru výstavby a rozvoje MÚ MělníkMěsto - z radnice