Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Do mělnické knihovny chodilo loni 1 650 čtenářů

Městská knihovna Mělník má čtyři oddělení ve vile Karole. Oddělení pro dospělé čtenáře, oddělení pro studující a oddělení pro děti a mládež do 15 let. Je zde také informační centrum, kde je k dispozici internet, kopírka. Od ledna je zde také možnost vázat dokumenty pomocí termovazby  a také laminování. Dále máme pobočku na Slovanech naproti mateřské školce a pobočku na Chloumku v budově rodinného centra. V těchto pobočkách se půjčuje pouze jedno odpoledne v týdnu.

V roce 2010 byla naše činnost ještě částečně ovlivněna dokončením revitalizací historického centra (součástí těchto prací byla také obnova fasády a oprava oken). Ale především rekonstrukčními pracemi, které probíhaly uvnitř v budově knihovny. Pro naše čtenáře byla asi největším omezením rekonstrukce hlavního schodiště, které probíhalo za provozu po velkou část roku. Proběhlo pečlivé zrestaurování, byla vyměněna svítidla na schodišti, před vstupními dveřmi a na chodbách. V letošním roce by mělo proběhnout vymalování těchto prostor, aby vše působilo důstojně.

A jaké tedy jsou výsledky naší knihovnické práce. 

V roce 2010 se v knihovně zaregistrovalo 1 650 čtenářů (v roce 2009 1 557), z toho 458 (v roce 2009 387) bylo v dětském oddělení. Ti v knihovně uskutečnili 25 741 (v roce 2009 25 004) návštěv a půjčili si 107 953 (v roce 2009 106 644) knih a časopisů.

Čtenářům jsme zodpověděli 494 bibliograficko-informačních dotazů a vyřídili 297 požadavků na meziknihovní výpůjční službu pro naše čtenáře. 32 požadavků jsme naopak obdrželi z jiných knihoven. Knihovna uspořádala 67 besed pro děti a 9 pro dospívající a  dospělé posluchače, kterých se zúčastnilo 1 625 návštěvníků.

Do knihovny jsme nakoupili 1 711 knih v celkové hodnotě 388 260  Kč. K tomu nám pomohly i výhodné ceny od vydavatelů a distributorů.

Průměrná cena jedné knihy vychází na  226 Kč (v roce 2009 229 Kč, v roce 2008 224 Kč).

Informační centrum, které při městské knihovně pracuje, za rok 2010 navštívilo 827 zájemců. Mohou zde využít 2 počítače, připojené na Internet, kopírku, laminátor, termovazbu nebo webovou kameru, které jsme získali pomocí grantu Krajského úřadu Středočeského kraje. Služby informačního centra využívá především středoškolská mládež.

Knihovna se také připojila k tradičním celostátním akcím (Březen – měsíc čtenářů, Týden knihoven), které  jsou zaměřeny na propagaci služeb knihoven. Získali jsme také další grant z fondu Středočeského krajského úřadu na obnovu nábytku ve studijních koutcích.. 

Mgr.Hana Lumpeová, ředitelka Městské knihovny MělníkMěsto - z radnice