https://www.traditionrolex.com/7

 Na Chloumku začala firma CGM Říčany budovat kanalizaci | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Na Chloumku začala firma CGM Říčany budovat kanalizaci


V posledním lednovém týdnu začala firma CGM Říčany provádět první zemní práce na výstavbě kanalizace na Chloumku – v ulici Zemědělská a Trojická a v extravilánu, tj. v polích pod Chloumkem.

Vzhledem k tomu, že díky této náročné akci za 165 milionů korun bude postupně většina Chloumku odkanalizována, potrvají práce do 30.června roku 2012.

Do té doby firma položí 7 196 metrů kanalizačních řadů, vybuduje 264 domovních přípojek a 170 uličních vpustí – ty budou odvádět dešťovou vodu z komunikací a chodníků.

Navíc po ukončení kanalizace -  do konce listopadu roku 2012 -  bude za 50 milionů korun provedena rekonstrukce povrchů vozovek, které budou kanalizací dotčeny. Některé ulice, které jsou hodně dopravě zatížené a jsou nyní panelové, dostanou asfaltový povrch. Na dosud nezpevněné komunikace  budou položeny panely.

Prosíme tedy občany o trpělivost a toleranci, protože jde o velkou akci a určitě budou občané touto akcí omezeni, ale na druhou stranu se konečně dočkají kanalizace a lepších povrchů komunikací.

Ing.Miroslav Klučkovič, vedoucí Odboru správy majetku  a služeb MÚ MělníkMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7