Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.
Muzeum M

Nezaplacené výživné


Jednačtyřicetiletý muž z Mělnicka si v době od  ledna 2009 do začátku února letošního roku řádně neplnil vyživovací povinnost  na své dvě mladistvé dcery, které žijí společně s matkou v našem regionu. Svým jednáním způsobil dluh na neuhrazeném výživném ve výši zhruba 60 000,-Kč.

Policejní inspektor z obvodního oddělení Policie ČR v Neratovicích sdělil muži dne 7. února letošního roku podezření ze spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy, za který je v tomto případě možno uložit trest odnětí svobody až na dvě léta.Zpravodajství