Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Soutěže prevence kriminality už mají své vítěze

V průběhu roku 2010 byly vyhlášeny v rámci prevence kriminality tři soutěže pro žáky základních škol a studenty škol středních.  Cílem bylo dát prostor přímo dětem, aby se spolupodílely na vytváření programů prevence kriminality.

První soutěží byla Ilustrace pohádek prevence kriminality. Žáci ZUŠ v Mělníku, pod vedením paní učitelky Ireny Wenkeové, vytvořili ilustrace k pohádkám, které mají nejmenší děti naučit řešit situace, do nichž se mohou dostat. Pohádku O napraveném divočákovi ilustrovala  svou vítěznou kresbou Klára Zelenková a děti se v ní dozví, jak se chovat, kdyby se setkaly se šikanou, ať již v roli šikanovaného či jeho kamaráda, který může pomoci. Pohádku O bílém zajíčkovi ilustrovala Michaela Vyhnálková a dětem pohádka prozradí, že odlišná barva pleti vůbec není na škodu a každý v sobě má vždy něco výjimečného. Poslední pohádku O zatoulané ovečce vítězně ilustrovala Anna Bartáková a tento příběh pomůže vyřešit ovečce to, že se mamince ztratila, což je situace, do které se děti mohou dostat a je důležité si s ní poradit.

Druhá soutěž byla výzvou pro dětskou fantazii ve výtvarné podobě s názvem  „Namaluj nového maskota prevence kriminality“. Obrázků velmi různorodých od žáků ZUŠ Mělník, ZŠ Jungmannovy sady Mělník a ZŠ praktické a speciální v Mělníku jsme dostali mnoho a rozhodně bylo z čeho vybírat. Nového maskota nakreslila slečna Hana Kubešová. Odměněni však byli všichni autoři doručených obrázků.

Třetí soutěž byla vyhlášena v rámci konání 1. ročníku Dne bezpečí a pořádku pro žáky vyšších ročníků ZŠ a studenty SŠ. Zahraj si na filmového scénáristu byl nejen název soutěže, ale i přímá výzva pro účastníky, kteří nám mohli zaslat zpracovaný příběh či přímo filmový scénář. Příběh měl vystihnout některý z problémů dětí a mládeže současné doby v rámci prevence sociálně patologických jevů, do nichž se mohou dostat. Vítězné scénáře autorsky ztvárnila slečna Eva Martínková, studentka Gymnázia Jana Palacha Mělník. Natočený snímek „Lucie a Maty“, zaměřený na používání a rizika sociálních sítí na internetu byl při příležitosti vyhodnocení těchto soutěží poprvé veřejně prezentován všem přítomným.  

Naše poděkování patří všem účastníkům soutěží i jejich pedagogům. Vítězné kresby a videa natočená v rámci projektů prevence kriminality naleznete brzy na webových stránkách města www.melnik.cz, v sekci Služby pro občany - Prevence kriminality.

Irena Podivínská, DiS.
koordinátorka prevence kriminality

 Město - z radnice