Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.
Muzeum M

Upozornění pro občanyBěhem uplynulých dvou let šetřili policisté na Mělnicku několik případů krádeží finanční hotovosti,  kterých se dopustili osoby vydávající se např. za pracovníky energetických firem a jiných společností, kteří pod zástěrkou vrácení přeplatků a jiných služeb navštěvují domácnosti zejména seniorů, nebo tělesně handicapovaných osob. Zde pak vše probíhá podle předem daného scénáře. Pachatel, který přinesl přeplatek, nebo žádá zálohu za nějakou službu má u sebe zpravidla bankovku vysoké nominální hodnoty, kterou se mu snaží důvěřivá oběť rozměnit, čímž ukáže pachateli místo, kde jsou ukryté často životní úspory. Zloději pak již nezbývá než rozptýlit pozornost své oběti peníze ukrást. Dalším „fíglem“ kriminálně závadových osob jsou příběhy o tom, že se jedná o ztraceného příbuzného oběti, kamaráda jejich vnoučat nebo osobu v tísni ( např. oběť dopravní nehody). Pod tímto krytím se opět snaží vloudit do domácnosti obětí a zde využít jejich dobroty a důvěřivosti k získání finančního prospěchu.

Mezi typické případy patří ten z dubna 2009. V ten den zazvonil u dveří domu na Mělnicku, kde žila pětaosmdesátiletá žena neznámý asi padesátiletý muž. Tento ženě sdělil, že má pro jejího syna nějaké peníze a v nestřežený okamžik ženu následoval do domu, kde pod záminkou rozměnění finanční hotovosti rozptýlil její pozornost. Žena odešla do vedlejší místnosti pro peníze, když se vrátila , muž jí řekl, že rozměnit už nepotřebuje, protože mu peníze veze kolega, načež požádal ženu o vodu. Následně z domu odešel. Žena po jeho odchodu zjistila, že jí neznámý pachatel odcizil finanční hotovost ve výši 14 000,-Kč.

Jeden z posledních zaznamenaných případů se odehrál na sklonku loňského roku na Mělníku. Zde navštívil domácnost jedné starší osoby muž, který se vydával za pracovníka energetické společnosti a osobě sdělil, že nese přeplatek za odběr. Má však pouze velkou bankovku a potřeboval by rozměnit. Poškozená osoba následně přinesla peněženku s částkou zhruba 15 000,- Kč. Peníze muži rozměnila a peněženku položila vedle sebe. Po krátkém rozhovoru muž z bytu odešel a jak poškozená osoba následně zjistila, vzal se s sebou i její peněženku s celým obnosem.

Mělničtí  policisté by touto cestou chtěli   opět upozornit veřejnost a zejména  starší spoluobčany, aby byli v jednání s cizími lidmi obezřetní ,  více dbali na své bezpečí a všímali si osob ve svém okolí. Nevpouštěli nikoho cizího do bytu a v případě, že by se někdo neznámý snažil pod nějakou záminkou     ( výhra, odečet elektro a vodoměrů, vrácení peněz příbuzným poškozených atd.) vetřít do jejich domácnosti, aby ho nevpouštěli a neprodleně informovali policisty, kteří na místo vyjedou a provedou potřebná opatření. Jenom tímto způsobem je možné předejít výše uvedené trestné činnosti.Zpravodajství