Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Mělník provedl pasportizaci ploch pro podnikání a průmysl

Odbor výstavby a rozvoje pořídil inventarizaci a pasportizaci ploch pro podnikání a průmysl.

Plochy, které jsou určené pro funkční využití umožňující výrobu a které vyplývají z územního plánu sídelního útvaru, byly rozděleny do tří kategorií:

  1. Funkční - stávající fungující ( 136 ha)

  2. Brownfields - pozemky a budovy v urbanizovaném území, které ztratily svoje původní využití nebo jsou málo využité ( 33 ha)

  3. Greenfields -pozemky dosud nezastavěné, určené k realizaci záměrů na zelené louce (22 ha)

Největší brownfield je bývalý areál Loděnic - cca 12 ha.

Největší greenfield je za vlakovým nádražím u sila - cca 5 ha.

Dle územního plánu se neuvažuje ve městě s novou větší průmyslovou zónou. Pasport je dispozici na úseku rozvoje Odboru výstavby MÚ Mělník jako orientační pomůcka pro případné investory.

Pavel Průcha, vedoucí Odboru výstavby a rozvoje MÚ MělníkMěsto - z radnice