Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Dostavba kanalizace Chloumek

V současné době začaly stavební práce na dostavbě kanalizace Chloumek, stavbu provádí firma CGM CZECH  a.s, Říčany. Práce na této stavbě potrvají do konce června 2012.

Budovaná kanalizační síť je gravitační a pouze splašková, nelze do ní odvádět dešťové vody. V rámci stavby se budou prováděny domovní přípojky na hranici pozemku, které se  zakončí revizní šachtou. Majitelé nemovitostí musí označit místo k umístění přípojky a udat hloubku budoucí domovní přípojky.  Připojení domovních přípojek bude možné vždy po uvedení celé stoky do provozu.K napojení na kanalizační řád potřebují majitelé nemovitostí jednoduchý projekt domovní  přípojky, odsouhlasený provozovatelem kanalizační sítě a územní souhlas od  Odboru výstavby a rozvoje MÚ Mělník.

Kontaktní osoby:

Městský úřad – technický dozor stavby: Ivana Egrtová, tel.315 635 148, 606 635 006

CGM CZECH a.s. – hl. stavbyvedoucí Ing Radim Smékal, tel.244 402 602, 734 358 265

Středočeské vodárny a.s. – provozovatel kanalizační sítě, tel.312 812 413

 

Přehled plánovaných uzavírek na Chloumku

MÚ Mělník, Odbor dopravy povoluje úplné uzavírky níže uvedených komunikací v Mělníku z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při provádění stavebních prací otevřeným výkopem v komunikaci v rámci akce Mělník – dostavba kanalizace, 2. stavba Chloumek.

 

Uzavírka komunikace, úsek a termín:      Zemědělská 3.2.2011-31.5.2011
Trojická 3.2.2011-30.4.2011
Bezová 1.4.2011-18.9.2011
Svahová 1.4.2011-18.9.2011
U Hájovny – 1.část 1.4.2011-18.9.2011
Slunečná 18.4.2011-14.8.2011
Otakara Johna – 1.část     1.6.2011-31.7.2011
Lísková 1.6.2011-31.7.2011
Ořechová 1.6.2011-18.9.2011
U Hájovny – 2.část 1.6.2011-18.9.2011
Trojická 11.7.2011-16.10.2011
U Hájovny – 3.část 11.7.2011-16.10.2011
Na Kopaninách 11.7.2011-18.9.2011
Kopretinová 11.7.2011-14.8.2011
Otakara Johna - 2.část 1.8.2011-21.8.2011
Zemědělská 15.8.2011-16.10.2011
Vřesová 12.9.2011-16.10.2011
Liliová 19.9.2011-13.11.2011
Malinová 3.10.2011-13.11.2011
Šeříková 17.10.2011-13.11.2011
Břízová 17.10.2011-18.12.2011
Otakara Johna – 3.část 1.11.2011-18.12.2011
Pod Chloumečkem 7.11.2011-30.12.2011
Myslivecká 12.12.2011-30.12.2011
Na Průseku 19.12.2011-8.1.2012
Otakara Johna - 4.část 2.1.2012-31.1.2012

 

Všichni obyvatelé dotčených ulic dostanou v dostatečném předstihu do svých poštovních schránek informaci o tom, kdy se v jejich ulici začne pracovat dle harmonogramu a dle aktuální situace.Město - z radnice