Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2011

V loňském roce se podařilo zcela realizovat program, který jsme v rámci prevence kriminality připravili pro občany všech věkových kategorií. Proto jsme pro letošní rok připravili stejně bohatý program, v němž jsou zahrnuty projekty, které se osvědčily a ze získaných zkušeností vycházející projekty další, opět zaměřené na všechny věkové skupiny občanů.

Z projektů, ve kterých chceme pokračovat, jsme vybrali pro realizaci v tomto roce:

  • Noviny prevence kriminality – 2. ročník
  • Audiovizuální programy prevence kriminality – krátké videosnímky upozorňující na nebezpečí z různých pohledů na prevenci kriminality
  • Právo pro každého – zvyšování právního vědomí mládeže
  • Seminář multidisciplinárního týmu SVI  - vzdělávání pro pracovníky multidisciplninárního týmu odborníků zaměřených na práci s rizikovou mládeží
  • Den bezpečí a pořádku - druhý ročník preventivní prezentační a poradenské akce, jíž se zúčastní složky integrovaného záchranného systému, vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti a mládež.
  • Bezpečný nákup – prevence krádeží kapesních, z osobních zavazadel a osobních automobilů v době předvánočních nákupů.


Nově jsme pro tento rok připravili tyto projekty prevence kriminality:

  • Sebeobrana MP – tento projekt navazuje praktickým získáním dovedností sebeobrany na informační projekt Nenechte si ublížit (preventivní rady, jak postupovat, aby nedošlo k napadení).
  • Projektové vzdělávání učitelů -  projekt tvoří série besed a přednášek na témata sociálně patologických jevů určený pro učitele ZŠ a SŠ a další osoby pracující s mládeží. Cílem je zvýšení právního vědomí této skupiny a jejich další možné působení v této oblasti v rámci vlastní práce s mládeží.
  • Výcvikové pobyty – projekt bude realizován ve spolupráci s výcvikovými centry pro žáky ZŠ Jungmannovy sady (zaměřeno na komunikaci mezi žáky a posílení sounáležitosti mezi nimi jako prevence nežádoucích soc. pat. jevů) a studenty Střední průmyslové školy Stavební (zaměřeno na multikulturní chování jako prevenci rasové diskriminace a kriminality s ní spojené).
  • Retranslační bod s kamerou MKDS, včetně propojení MP a PČR – jde o projekt situační prevence s cílem zvýšení bezpečnosti občanů v rámci další části města a další prohloubení spolupráce MP a PČR.

Stejně jako v loňském roce vyčlenilo město Mělník na prevenci kriminality částku
200.000 Kč. Podáním čtyř projektů do Grantového řízení v oblasti prevence kriminality Středočeského kraje se snažíme získat další finanční prostředky přesahující
700.000 Kč, aby bylo možné zajistit naplnění programu stanoveného pro letošní rok.
Věříme, že i v tomto roce se nám povede realizovat mnoho akcí, v nichž si naleznete své  informace a zábavu, které přispějí k pocitu bezpečí a pořádku.   

Irena Podivínská, DiS.
koordinátorka prevence kriminality

 Město - z radnice