Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!
Muzeum M

Bezpečnostní akce na MělnickuDne 25. února letošního roku, proběhla v nočních hodinách na Mělnicku bezpečnostní akce s názvem „Liliana“, která se uskutečnila ve městech Mělník, Neratovice a Kralupy nad Vltavou. Akce byla zaměřena na pátrání po pohřešovaných či hledaných osobách a věcech, dále bylo kontrolováno, zda ve vytypovaných podnicích dochází k dodržování zákazu prodeje nebo podávání alkoholických nápojů  osobám mladším 18-ti let. Prevence trestné činnosti, kontroly ubytoven a ubytovaných osob. V neposlední řadě policisté prováděli dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.

Na celém opatření se podílelo 34 policistů z Územního odboru PČR Mělník, z řad služby pořádkové policie a služby kriminální policie a vyšetřování. Dále  tři pracovníci celní správy a 8 policistů z cizinecké policie. Na místě byly přítomné i pracovnice OSPOD (odbor sociální právní ochrany dětí). Celá akce byla nezávisle na sebe rozdělena do dvou částí.

V první části opatření bylo celkem zkontrolováno sedm provozoven, kdy se jednalo o bary, restaurace a další podniky. Orientační dechová zkouška ve třinácti případech odhalila požití alkoholu u mladiství, kdy se jednalo o přestupek a „hříšníci“ byli poté za účasti OSPOD a PČR předáni svým rodičům. Celkem policisté zkontrolovali 77 osob.

Druhá část probíhala na ubytovacích zařízení a to v rámci města Mělník. Celkem bylo zkontrolováno 73 osob, z toho se jednalo o 21 cizinců. Ve dvou případech byly zjištěny osoby, které byly vyhlášeny do celostátního pátrání za účelem zjištění jejich současného pobytu a to v rámci trestního řízení. Jedna osoba byla na základě kontroly dokladů zadržena. Jednalo se o pětatřicetiletého cizince, který policistům z cizinecké policie předložil padělané doklady. Dále bylo zjištěno, že na muže bylo začátkem prosince roku 2004 vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění z České republiky a to na dobu 10-ti let. Tedy do roku 2014. Muž byl se souhlasem státního zástupce zadržen a po provedení potřebných úkonů byl dne 27. února 2011 eskortován k soudu, odkud byl na příkaz soudce dodán do vazební věznice.

Policistům z obvodního oddělení PČR v Kralupech nad Vltavou se krátce před zahájením celého opatření podařilo zadržet celostátně hledaného  čtyřiapadesátiletého muže z Domažlicka. Okresní soud v Plzni na muže vydal příkaz k zatčení a následnému dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Muž byl umístěn do policejní cely, odkud byl po provedení potřebných úkonů převezen do vazební věznice, kde si bude odpykávat svůj trest.

Kolegové z celní správy v rámci akce zjišťovali, zda majitelé kontrolovaných provozoven mají všechny potřebné náležitosti k provozování takovéhoto podniku v pořádku, např. v oblasti  podávaných alkoholických nápojů.

V rámci dohledu nad BESIP byly uloženy celkem 4 blokové pokuty, v jednom případě byl zjištěn alkohol a užití omamných a psychotropních látek a to v rámci přestupkového řízení.

Celá akce přinesla velmi dobré výsledky a policisté ve spolupráci s ostatními složkami budou i nadále v těchto opatřeních pokračovat a doufají, že mladistvích, kteří užívají alkoholické nápoje na veřejně přístupných místech bude co nejméně.Zpravodajství