Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.
Viktor Janovsky

Na co se ptáte na odboru dopravy

Po zavedení bodového systému se na odbor dopravy obrací velké množství občanů s dotazy na povinnosti v silničním provozu. Zde jsou tedy některá z diskutovaných témat:

  • Dětské autosedačky

Jsou povinné na všech typech komunikací pro děti do 150 cm a do 36 kg. Nevejde-li se však na zadní sedadlo třetí sedačka, je možné vézt třetí dítě pouze připoutané bezpečnostním pásem. Do 1.5.2008 platí následující výjimky:

Je-li ve vozidle více dětí starších tří let, než je počet sedadel vybavených bezpečnostními pásy nebo dětskými autosedačkami, může být jejich přeprava mimo dálnice a rychlostní silnice uskutečněna bez použití zádržného systému.

Z povinnosti použít zádržný systém je vyjmuta i přeprava dětí do mateřských nebo základních škol, na sportovní, kulturní nebo společenské akce, avšak za podmínky omezení rychlosti vozidla na 70 km/hod.

  • Lékařské prohlídky řidičů

Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat:

  1. Řidič z povolání, řidič podnikatel, řidič vozidla s výstražným světlem modré barvy, učitel v autoškole a každý držitel řidičského oprávnění skupiny C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E a D1+E, pokud řídí vozidlo zařazené do těchto skupin řidičského oprávnění. Tito řidiči se podrobují lékařské prohlídce před zahájením výkonu činnosti, do 50 let věku každé dva roky a nad 50 let věku každý rok.

  2. Ostatní řidiči jsou povinni se podrobit lékařské prohlídce při dovršení 60, 65, 68 let věku a dále pak každé dva roky.

Tyto povinnosti však nejsou novinkou, nová je povinnost pouze pro řidiče v bodě 2) v tom, že musí mít doklad o zdravotní způsobilosti při řízení u sebe, což dříve v zákoně stanoveno nebylo.

  • Psychologické vyšetření řidičů včetně EEG

Povinnost podrobit se tomuto vyšetření při dovršení 50 let věku a dále pak každých pět let mají držitelé řidičského oprávnění skupin C, C+E, C1+E řídí-li nákladní nebo speciální automobil nebo jízdní soupravu přesahující nejvyšší povolenou hmotnost 7.500 kg a držitelé řidičského oprávnění skupin D, D1, D+E a D1+E řídí-li vozidlo zařazené do těchto skupin řidičského oprávnění. Toto vyšetření je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti. Povinnost podrobit se tomuto vyšetření se nevztahuje na provádění dopravy soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu.

  • Profesní průkazy řidičů

Osvědčení profesní způsobilosti nazývané zjednodušeně „profesní průkaz“ musí mít řidič vozidla s výstražným světlem modré barvy, vozidla taxislužby, vozidla pro přepravu více jak 9 cestujících včetně řidiče a nákladního nebo speciálního vozidla nebo jízdní soupravy přesahující nejvyšší povolenou hmotnost 7.500 kg (mimo traktory). Školení je povinné každý rok v rozsahu 16 hodin a jednou za tři roky se provádí přezkoušení. Povinnost mít profesní průkaz se nevztahuje na provádění dopravy soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu.

  • Platnost řidičských průkazů

Nejaktuálnější jsou řidičské průkazy vydané do 31.12.1993 – ty platí pouze do konce příštího roku. Dále pak řidičské průkazy vydané v letech 1994 – 2000 nutno vyměnit v roce 2010 a řidičské průkazy vydané v letech 2001 - 2004 platí do konce roku 2013. Datum vydání je na řidičského průkazu vždy vyznačeno.

 

 

Renata Michňová, zástupce vedoucího Odboru dopravy MÚ MělníkMěsto - z radnice