Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Na co se ptáte na odboru dopravy

Po zavedení bodového systému se na odbor dopravy obrací velké množství občanů s dotazy na povinnosti v silničním provozu. Zde jsou tedy některá z diskutovaných témat:

  • Dětské autosedačky

Jsou povinné na všech typech komunikací pro děti do 150 cm a do 36 kg. Nevejde-li se však na zadní sedadlo třetí sedačka, je možné vézt třetí dítě pouze připoutané bezpečnostním pásem. Do 1.5.2008 platí následující výjimky:

Je-li ve vozidle více dětí starších tří let, než je počet sedadel vybavených bezpečnostními pásy nebo dětskými autosedačkami, může být jejich přeprava mimo dálnice a rychlostní silnice uskutečněna bez použití zádržného systému.

Z povinnosti použít zádržný systém je vyjmuta i přeprava dětí do mateřských nebo základních škol, na sportovní, kulturní nebo společenské akce, avšak za podmínky omezení rychlosti vozidla na 70 km/hod.

  • Lékařské prohlídky řidičů

Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat:

  1. Řidič z povolání, řidič podnikatel, řidič vozidla s výstražným světlem modré barvy, učitel v autoškole a každý držitel řidičského oprávnění skupiny C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E a D1+E, pokud řídí vozidlo zařazené do těchto skupin řidičského oprávnění. Tito řidiči se podrobují lékařské prohlídce před zahájením výkonu činnosti, do 50 let věku každé dva roky a nad 50 let věku každý rok.

  2. Ostatní řidiči jsou povinni se podrobit lékařské prohlídce při dovršení 60, 65, 68 let věku a dále pak každé dva roky.

Tyto povinnosti však nejsou novinkou, nová je povinnost pouze pro řidiče v bodě 2) v tom, že musí mít doklad o zdravotní způsobilosti při řízení u sebe, což dříve v zákoně stanoveno nebylo.

  • Psychologické vyšetření řidičů včetně EEG

Povinnost podrobit se tomuto vyšetření při dovršení 50 let věku a dále pak každých pět let mají držitelé řidičského oprávnění skupin C, C+E, C1+E řídí-li nákladní nebo speciální automobil nebo jízdní soupravu přesahující nejvyšší povolenou hmotnost 7.500 kg a držitelé řidičského oprávnění skupin D, D1, D+E a D1+E řídí-li vozidlo zařazené do těchto skupin řidičského oprávnění. Toto vyšetření je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti. Povinnost podrobit se tomuto vyšetření se nevztahuje na provádění dopravy soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu.

  • Profesní průkazy řidičů

Osvědčení profesní způsobilosti nazývané zjednodušeně „profesní průkaz“ musí mít řidič vozidla s výstražným světlem modré barvy, vozidla taxislužby, vozidla pro přepravu více jak 9 cestujících včetně řidiče a nákladního nebo speciálního vozidla nebo jízdní soupravy přesahující nejvyšší povolenou hmotnost 7.500 kg (mimo traktory). Školení je povinné každý rok v rozsahu 16 hodin a jednou za tři roky se provádí přezkoušení. Povinnost mít profesní průkaz se nevztahuje na provádění dopravy soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu.

  • Platnost řidičských průkazů

Nejaktuálnější jsou řidičské průkazy vydané do 31.12.1993 – ty platí pouze do konce příštího roku. Dále pak řidičské průkazy vydané v letech 1994 – 2000 nutno vyměnit v roce 2010 a řidičské průkazy vydané v letech 2001 - 2004 platí do konce roku 2013. Datum vydání je na řidičského průkazu vždy vyznačeno.

 

 

Renata Michňová, zástupce vedoucího Odboru dopravy MÚ MělníkMěsto - z radnice