Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.
Muzeum M

Ukončení privatizace bytového fondu na Mělníku

Možná jste mnozí zaregistrovali, že město Mělník ukončilo privatizaci bytového fondu. Jedním z těchto důvodů byla cena bytů, která ani zdaleka neodpovídá tržním cenám, za které se byty dnes prodávají. Argumentem zvýhodněných cen v poslední fázi privatizace bylo především zachování stejných podmínek pro všechny uživatele bytů, kteří projevili zájem si je od města odkoupit. Bohužel se v několika případech ukázalo, že někdy nejde ani tak o bydlení, jako spíše o to, vydělat na úkor města pěkný balík peněz.

Proto se do zastupitelstva k projednání dostává návrh smlouvy k prodeji již přislíbených, několika zbývajících městských bytů, s dodatkem předkupního práva ze strany města po dobu pěti let, aby se předešlo spekulacím. V této souvislosti se vyhranily dva názory. První říká, že těch posledních, zhruba osm bytů z 2500+- zprivatizovaných jednotek tím bude mít jiné podmínky, než ostatní, a uživatelé těchto bytů to mohou vnímat jako diskriminační, obzvláště, když poukazují na fakt, že někteří zastupitelé se k zprivatizovaným bytům dostali podobnou cestou, která je kritizována (tedy nedávným odkoupením od původních majitelů). A pravdu mají v tom, že podmínky by měli mít všichni stejné, dokud se tato akce neukončí.
Ale…! To by se nesměly objevovat indicie, které znevažují a degradují tyto výhodné podmínky trvající od počátku privatizace. Druhý názor totiž tvrdí, že je třeba jakýmkoliv způsobem zabránit potenciálním spekulacím.

Osobně jsem přesvědčen, že zvýhodněné podmínky, poskytnuté uživatelům ze strany města v rámci privatizace, mají sloužit především jako podpora bydlení, nikoliv jako podpora spekulativního obohacení na úkor města. I to byl totiž důvod, proč celou privatizaci zastavit. Pětiletý dodatek ke smlouvě, dle mého, toto kritérium splňuje. Ale nevyvolává to zbytečné podezření vůči poctivým uživatelům bytů?

Očekávám tedy Vaše názory. Zachovat stejné podmínky nebo ne?Město

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

2 zase pěkná zlodějinka


Vážený pane Volfe

 

Jestliže někdo (majitel městského bytu) odkoupí tento byt od města za směšnou částku a následně obratem ruky tento byt prodá za tržní hodnotu, tak se na tom napakuje a peníze které tvoří rozdíl těchto cen tak neputuje do městské kasy, ale do jeho kapsy. Je to taková malá spekulace. Jestliže ale tento byt od spekulanta za tržní hodnotu někdo koupí tak se nedopouští žadného nemravného jednání, protože pouze respektuje cenu za kterou to majitel prodává. Nemravnosti se dopouští ten spekulant.

Vyzdvihovat informaci, že někteří zastupitelé si za tržní hodnotu koupili byt od spekulanta je přinejmenším trapné.

Doporučuji se raději zaměřit na problém prodeje městských bytů, které byly vázány tržním nájemným. Takové byty měly být prodány za tržní hodnotu. Jestliže tedy někdo koupil byt kde bylo tržní nájemné za onu směšnou sumu tak je zde velký podvod. Při bližším náhledu není bez zajímavosti informace kdo se takhle namastil. Ve svých předvolebních slibech jste prohlašoval, že uzdravíte tohle město. Připadá mi, že spíš podporujete kulišárny svých koaličních spojenců.

1 Toto je minimum!


Předem chci uvést, že s prodejem bytů v domech v centru města za cenu cca 7500,- CZK/m2 v žádném případě nesouhlasím a že považuji za naivní a hloupé srovnávat podmínky v 90-tých letech, v letech 2000-2010 a v letech po roce 2011, a to hlavně v kontextu stavu městské kasy.  Nicméně, vždy je vše o dohodě a kompromisu.

Petrem uvedená 5-ti podmínka, samozřejmě nemůže zabránit přeprodeji spekulantovi, ale může mu pouze zkomplikovat a prodloužit dobu napakování se. Doufejme v nenasytnost takových spekulantů a v jejich touhu po rychlém zisku, které by je od tohoto chování mohly odradit, jelikož pět let je pět let. (Třeba v mysli takových lidí znamená 5-ti letá podmínka i něco víc!).

Druhou stranou mince je ten, kdo dotaci v této formě přijímá, stávající nájemník. Ten, pakliže již předem vím, že byt, který za dumpingovou cenu kupuje, a následně s pomocí spekulanta zpěněží s náležitým ziskem, není o nic lepší než právě ten spekulant.

Závěrem bych uvedl, že tato 5-ti letá podmínka by měla být minimem, pro byty (domy) prodáváné pod cenou, vždy! Osobně však doufám, že takový prodej už nikdy nenastane, i když o tom za současného stavu a rozložení sil ve vedení města mám vážné pochybnosti a výrok o rozpočtové odpovědnosti v koaliční smlouvě beru spíše jako klišé.

 

Tomáš Vojta