Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Ústavní soud změnil zákon o zemědělství

Ústavní soud (ÚS) zrušil část ustanovení zemědělského zákon a zmírnil podmínky pro žadatele o zápis do evidence zemědělského podnikatele, kterým norma ukládala bezúhonnost a odbornou způsobilost. Obě podmínky byly podle ÚS příliš široce koncipované. Podmínku bezúhonnosti stanovenou v § 2e odst. 1 písm. c) zákona č.252/1997 Sb.,o zemědělství v platném znění zrušil ÚS ke dni vyhlášení tohoto ustanovení ve Sbírce zákonů tj. k 18.8.2006, žadatel o zápis do evidence zemědělského podnikatele tak již nepředkládá výpis z rejstříku trestů.

Podmínku odborné způsobilosti zrušil ke dni 30.6.2007. Zákonodárci je tak dán prostor, aby podmínku odbornosti stanovil ústavně konformním způsobem a s ohledem na dosavadní zvyklosti v oblasti veřejnoprávní regulace podnikání. Podmínku bezúhonnosti ministerstvo zemědělství vysvětlovalo tak, že se má předejít zneužívání veřejných financí a dotací pro zemědělce. Museli ji splnit všichni začínající zemědělci. Podle ÚS by se měla podmínka vázat až na poskytnutí dotace, nikoliv na samo podnikání v zemědělští. Proto soud tuto podmínku zrušil. Podmínka odbornosti ukládala začínajícímu podnikateli v zemědělství povinnost mít buď středoškolské vzdělání v oboru, nebo alespoň pět let praxe. Netýkalo se to ale současných hospodářů, což podle stížností zakládalo nerovné podmínky v podnikání. Podmínku odbornosti měli zákonodárci podle ÚS vztáhnout jen na speciální odvětví zemědělství, například na plemenářství. Uvedená podmínka zůstala v platnosti ještě jeden rok.

Zdeňka Skořepová, vedoucí Živnostenského odboru MÚ MělníkMěsto - z radnice