Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!
Muzeum M

Manažerské pochybení?

Nechci se dále zabývat se jakýmkoliv posuzováním politických hrátek v MKDM, účastníků, faktů, polopravd, nepravd, lží či pololží, protože se v tom zcela neorientuji a necítím se oprávněn situaci posuzovat.

Musím však přiznat, že v kontextu aktuální situace kolem MKDM, jsem si se zájmem přečetl nové číslo (3/2011) měsíčníku Mělnická radnice. Na straně 3 existuje rubrika „Z jednání rady a zastupitelsva“, kterou čtu pečlivě a jelikož se občas zúčastním i jednání zastupitelstva města, padne mi do oka usnesení z RM ve znění:

RM zřizuje radu Fondu regenerace ve složení: Doc. Ing. Lukáš Čechura, Mgr. Tomáš Teplík, Mgr. Renata Špačková, Mgr. Jiří Dohnal a Bc. Jana Volfová.

Vzhledem k faktu, že kontrolní výbor (autor je členem KV ZM) zastupitelstva města o práci této rady několikrát jednal, znám poměrně podrobně i dokumenty tuto radu a fond zřizující, dosavadní styl její práce a funkci. (pozn. aut. To že se po volbách, politickém otřesu, změní její složení bylo jasné, očekávané a logické, samozřejmě v kontexu českých poměrů, tím silněji mělnických poměrů. Ve vyspělých zemích, je zvykem takovéto komise či rady jmenovat s ohledem na kvalifikaci a všeobecné renomé jednotlivých jmenovaných, právě s ohledem na trvanlivost a kvalitu rozhodnutí.) Otevřel jsem tedy složku s dokumenty, které pojednávají právě o zřizování (jmenování) rady Fondu regenerace, a zjistil jsem, že zde došlo k výraznému překročení pravomocí RM, tím pádem k manažerskému pochybení, jež má za důsledek neplatnost rozhodnutí RM. Toto pravděpodobně pramení z absolutní neznalosti jednotlivých dokumentů nebo z pocitu, že si někdo může prostě dělat cokoliv. Obě varianty jsou odstrašující.

V dokumentu „Zásady fondu regenarace“ je totiž v článku 1 odstavci č. 3 bod 1 uvedeno:
„Rada Fondu regenerace, jenž se skládá z pěti členů, které navrhuje Rada města a schvaluje zastupitelstvo.“

Bohužel, smutný příběh nekončí a míra neodbornosti a nekompetentnosti se stupňuje. Na tento fakt je totiž upozorněno i během jednání ZM Mělníka dne 24.1.2011, kde nový starosta se slovy “Mea culpa!“ uznal, že se stala chyba a že usnesení bude revokováno RM dne 31.1.2011 a následně předloženo na jednání příštího ZM. Jak je patrné ze zápisu z jednání RM ze dne 31.1.2011 žádná revokace se nekonala, tudíž slib splněn nebyl, zřejmě opět uslyšíme kajícné „Mea culpa!“, ale úkon žádný. K  31.1.2011 je tedy usnesení RM v rozporu se základními dokumenty rady Fondu regenerace, tudíž je logicky neplatné.

Mělnická radnice částečně zveřejňující informace z jednání RM a ZM má dle mých informací uzávěrku cca v polovině měsíce, což pro číslo 3/2011 je někdy okolo 15.2.2011. Do této doby nebyl nikdo z odpovědných osob na MěÚ Mělník schopen vyjmout zcela neplatné usnesení RM z předtiskového materiálu Mělnická radnice 3/2011, i přestože prostor byl cca po dobu 3 týdnů, a nechal takto zavádějící informaci uveřejnit.

Celou situaci můžeme kvalifikovat jako závažné manažerské pochybení Kateřiny Hradecké, jako předkladatele materiálu o zřízení rady Fondu regenerace, všech hlasujících dne 17.1.2011 na jednání RM pro usnesení o zřízení této rady, následně a opět pana Mikeše, když slíbil, že usnesení bude revokováno na jednání RM 31.1.2011, což nebylo splněno, a zároveň i zásupkyně redakce Mělnické radnice pí Vavřinové, která zavádějící informaci nechala uveřejnit.

V tomto případě snad nedošlo ke vzniku žádné škody, ale pakliže by již nová rada-nerada Fondu, učinila nějaká rozhodnutí, je tato možno zcela jednoznačně zpochybnit a označit za neplatná. V širším kontextu si kladu otázky, jak skutečně tato nová RM funguje, je kompetentní i k základním úkonům, je schopna vést efektivně naše město, je schopna vést město v souladu s právními předpisy, když není schopna jednat ani v mezích usnesení ZM, existuje riziko vzniku dalších potencionálních škod neodborným a laickým rozhodnutím RM?

 

Tomáš Vojta
mpř. MO TOP 09 Mělník

 Město

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

5 závažné pochybení???


 

Dobrý večer,

jelikož se článek týká také mé osoby a podle vás mého závažného pochybení ráda bych k tomu napsala pár vět.

Materiály, které vychází z naší kanceláře jsou opravdu připravovány tak, že jako předkladatel je uvedený p.tajemník,dále pak p. starosta,místostarosta nebo ostatní radní.

Materiál byl klasicky připravován jako každý jiný, který se dostane k nám do kanceláře. Tajemník je v něm uveden jako předkladatel a jelikož jsem materiál psala já, jsem uvedena jako zpracovatel.

To, že v zápise jsem uvedená jako předkladatel můžu vysvětlit. Na zápisy z jednání rad máme program. Tento program automaticky zapíše do políčka předkladatel osobu,která materiál tvořila a my  v konečném zápise rady  všechny  osoby ručně přepisujeme na vedoucí odborů, oddělení.

Ano je mojí chybou, že v zápise jsem opomněla přepsat místo  sebe  Ing. Šuka. Odpovědnost nesu za to já a jsem také připravená být za toto patřičně potrestána ale odmítám, že jsem vážně pochybila. Podle mého se jedná o administrativní chybu, která bude opravena.

Dále také odmítám veškeré spekulace  o tom, že materiál připravoval úplně někdo jiný nebo že to byl záměr ať už p. starosty nebo p. tajemníka.

Kateřina Hradecká

 

 

 

 

 

4 To jste trošku přehnal


Vážený pane Vojta, 

nejdříve než někoho očerníte za manažerské pochybení si laskavě zjistěte na jaké pozici pracuje a jaké má pravomoci ve své funkci. Je zřejmé, že jste se předtím než někoho odsoudíte, neseznámil s jeho pracovní náplní a pozicí. Doufám, že až si zjistíte stav věci se dané paní veřejně i osobně omluvíte!!!!!!!

4.1 Kdo?


Koho máte na mysli?

Děkuji

TV

4.1.1 Man. pochybení


Dobrý večer,

ve svém článku jste označil pracovnici úřadu K.H., že manažersky pochybila. Myslel jsem, že to bylo z mého příspěvku jasné...

R.

4.1.1.1 Děkuji!


Milý rudo,

děkuji za Vaši připomínku, která byla zcela konkrétně doplněna.

Ano, paní Kateřina Hradecká manažersky pochybila, tím že za kancelář vedení úřadu předložila materiál do jednání RM, který byl fakticky nesprávný, tudíž primárně neplatný. V zápise z jednání RM ze dne 17.1.2011 je právě Kateřina Hradecká uvedena jako předkladatel. Pakliže je pravda, co uvádíte, že Kateřina Hradecká není odpovědná za tento materiál, není kompetentní a nemá příslušné pravomoci, je celá situace ještě vážnější než se zprvu zdálo. (dle www.melnik.cz je KH referentkou kanceláře vedení úřadu (dále jen sekretářka)) Sám můžete vybrat správnou variantu.

1. KH je odpovědná jako předkladatel materiálu za jeho faktickou správnost. Pak bezpochyby selhala, jelikož materiál byl fakticky a procesně nesprávný. - pochybení KH (Paradox - na Mělníku do jednání RM je oprávněna předkládat materiály i sekretářka, jsem zvědav, co příště předloží do jednání RM vrátný nebo údržbář)

2. Není náplní práce KH a KH není kompetentní předkládat materiály do jednání RM. - zcela nekompetentní přístup k jednání RM jako jednoho z nejvyšších orgánů města a to zejména ze strany Mikeše a Šuka, dále pak neznalost a neodbornost ostatních členů RM, jelikož i oni na takovou chybu mohou jako účastníci jedná RM upozornit

3. Předkladatelem materiálu není skutečně KH, ale někdo jiný. Pak došlo k pozměňování úředního dokumentu, což je snad i trestné. Na vině je pak zcela jednoznačně zapisovatel (ověřovatel), na první pohled to vypadá, že je to Jana Prejzová, která je autorem pdf souboru, který je prohlášen za zápis z jednání RM.

Ze všech těchto variant vyplývá, že na MěÚ Mělník není něco v pořádku. Někdo musí být za toto pochybení odpovědný, nelze dále tolerovat a trpět stav, kdy chyba je beztrestně prominuta a amaterismus je tolerován v rámci dobrých vztahů! Jak je patrno z ostatních příspěvků není toto nekompetentní jednání RM ojedinělé, což je skutečně již více než alarmující!

TV

Odkaz na zápis z jednání RM:

http://www.melnik.cz/radnice-a-urad/rada-a-zastupitelstvo/rada-mesta/zapisy/rok-2011/2011-01-06.html - zápis ze dne 17.1.2011

4.1.1.1.1 Máte (ne)pravdu...


Vážený pane,

předpokládám, že asi moc neznáte přípravu materiálů do RM atd. a není Vám jasná zodpovědnost za materiály do RM.

Odpovědnost za materiál do RM  nenese předkladatel, jak se mylně domníváte, ale vedoucí odboru či oddělení, proto si myslím, že sekretářka může těžko udělat nějaké manažerské pochybení, když pracuje na příkazy svých vedoucích, stejně jako jiní pracovníci, kteří do RM předkládají materiály z jiných odborů či oddělení. Stejně tak jako sekretářce tak i mé osobě by bylo fuk co je v předkládaném materiálu a proč? Protože plním příkazy svého nadřízeného. Nevidím důvod proč by nemohl údržbář připravit materiál do rady, proti jakému zákonu či předpisu to jde?

Chcete tedy říci, že všechny materiály podané do RM např. paní Němečkovou, Havlovou, Opaleckou jsou chybné a neplatné????

Těžko může být Jana Prejzová ověřovatelem či zapisovatelem zápisu z jednání RM, protože není uvedena jako přítomná osoba na zasedání RM nebo chcete říci, že i zde se podvádí?!?

Nehodlám s Vám diskutovat o tom, zda-li popisovaný problém ve Vašem článku je pravdivý či nikoli (co se týče jmenování rady FR), ale opět Vám musím zopakovat, zjistěte si kdo je za co odpovědný a jakou nese odpovědnost a pak teprve pište o nějakém manažerském pochybení určité osoby.

R.

 

 

 

 

4.1.1.1.1.2 Nezlobte se!


Nemohu souhlasit s názorem, že předkladatel neodpovídá za jím předložené materiály. Fakt, že se někdo dobrovolně, dle Vaši slov, uvolí k tomu, že je jako předkladatel zapsán a fakticky si materiál ani neprostudoval, je již sám osobě velmi naivní.

Citace:

"Stejně tak jako sekretářce tak i mé osobě by bylo fuk co je v předkládaném materiálu a proč? Protože plním příkazy svého nadřízeného. Nevidím důvod proč by nemohl údržbář připravit materiál do rady, proti jakému zákonu či předpisu to jde?"

Musím s lítostí konstatovat, že právě takovéto názory vedou k tomu, že materiály do jednání RM jsou předkládány kýmkoliv, bez jakékoliv revize, neodborně a dokonce i snad na příkaz nadřízeného s vědomím, že jde o materiály fakticky nesprávné.

Toto je skutečný stav panující na MěÚ Mělník a kdokoliv toto podporující je spoluodpovědný!

TV 

4.1.1.1.1.1 Miřte do černého.


Pánové, Vaše diskuse nepoukazuje na skutečný problém při práci mělnické radnice. Oba vaše pohledy jsou logicky správné:

1. Paní Hradecká nemůže znát problematiku Fondu regenerace a z titulu svého pracovního zařazení dostala úkol (zřejmě od tajemníka p.Šuka) aby ten materiál zpracovala podle jeho pokynů. Ten úkol splnila.

2. Pozorovatel z venku si ale přečte, že předkladatelem je pí.Hradecká a tudíž jí považuje za ten materiál zodpovědnou. Taky logické.

Takže správně pojmenovaný problém je chaotická práce MÚ, kde težko hledáte zodpovědnou osobu (možná, že je to záměr). Jak je možné, že ten, kdo předkládá materiál není přítomen při jeho projednávání v Radě města? Nebo z druhého pohledu: proč ten, kdo vysvětluje tento materiál v Radě, není uveden jako předkladatel?

Pokud se na to podíváme z tohoto pohledu, tak manažerská pochybení se týkají:

1. tajemníka úřadu, který zodpovídá za přípravu, správnost a oběh materiálů

2. starosty, který to vše zastřešuje a formálně zodpovídá, a který adekvátně nereagoval na mojí informaci na Zastupitelstvu, že usnesení týkající se Rady Fondu regenerace je v rozporu s předpisy. Navíc p.starosta si je vědom výše zmiňovaných chyb v práci MÚ, halasně sliboval, že materiály budou předkládat jen členové Rady nebo tajemník, kteří jsou přítomni jednání. Ale skutek utek. Kompetence si sice radní rozdělili, ale pracovat se jim moc nechce. 4 měsíce řídí nový starosta město a toto dosud není změněno. Přitom to se nechá změnit ze dne na den. PROČ TO NENÍ!?

Milan Schweigstill, TOP09

4.1.1.1.1.1.2 Nechápu.


Milane,

nechápu jak může někdo zpracovávat něco čemu nerozumí. Pakliže to i přesto toto vědomí dělá, musí pak očekávat, že za to bude i odpovědný. Co je složitého na tom, říci: "Nerozumím tomu, není to náplní mé práce, nejsem k tomu kompetentní!"

T

4.1.1.1.1.1.2.1 Rozdílné věci


Dobrý den,

teď použiváte dvě rozdílné věci - předkládat a zpracovat (sám v tom máte asi zmatek?). Souhlasím s p. M.S., že materiály by měl předkládat vždy starosta do RM anebo někdo jiný za jejich účasti. Ke vzniku materiálu zřejmě došlo, jak popisoval p. M.S.

Za správnost materiálů je zodpovědný vždy vedoucí odboru, takže zřejmě by to měl být tajemník nebo dokonce i starosta. Uvádíte v článku či dalších komentářích předpoklad, že předkladatel je fakticky zodpovědný za správnost materiálů, ukažte mi tento předpis, zákon či nařízení. Jednání RM se řídí jednacím řádem, pokud to nevíte, tak si jej prostudujte.

Podle mého názoru jste Vy pochybil ve svém článku, kde jste nesprávně označil viníka za chybný materiál v osobě sekretářky. Nebudu se s Vámi přít o fungování radnice, ale zřejmě i Vaše činnost v kontrolním výboru je dosti pochybná, když nedokážete provést nápravu jednání RM a musíte své osobní problémy či averzi vůči představitelům města ventilovat na tomto webu. Připadá mi, že jste řidíl pořekadlem - Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde - a bohužel nyní jste si vybral jako psa nesprávno osobu, sekretářku.

Bez ohledu na výše popsané, připadá mi, že děláte z komára velblouda, rada FR se schválí dle platných zásad a veškeré její úkony jsou do té doby neplatné.

 

R.

 

4.1.1.1.1.1.1 No konečně....


Dobrý den,

no konečně názor kompetentní osoby co se týče RM a zastupitelstva. Dávám Vám za pravdu, že všechny materiály by měl předkládat tajemník a starosta, který je de facto za veškeré materiály zodpovědný. O stavu radnice a vedení s Vámi nehodlám polemizovat, to si musí každý udělat obrázek sám. 

Myslím si, ale, že jste si nevybral(i) dobře svého zástupce do kontrolního výboru, když nezná interní předpisy a řády MÚ a haní osoby bez znalosti věci, jak takový člověk může vykonávat funkci člena kontrolního výboru? Pan Vojta z titulu své funkce by toto měl řešit přes svoji funkci a ne to řešit na tomto fóru. Je bez debat, když radu FR schvaluje zastupitelstvo, tak do doby než jej schválí jsou veškeré její úkony neplatné či zpochybnitelné.

R.

3 MKDM


2 MKDM


ad. kulturák, toto je velice zajímavé -----  http://www.mdance.cz/Dlazba/Casovachronologieweb.htm

1 Trafiky


Teplík nedostal mandát, tak mu dáme trafiku, bravo!