Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník seniorům

V rámci projektů prevence kriminality Městské policie Mělník se uskutečnila další z besed určených pro naše seniory a starší spoluobčany.

Tato beseda se konala přímo na výročním zasedání Svazu tělesně postižených a zúčastnilo se jí bezmála 60 hostů. Preventista městské policie opět seniory upozornil na úskalí, které přináší dnešní doba a na změny v chování jak občanů, tak samotných pachatelů trestné činnosti. Dále se hovořilo o preventivních opatřeních v situacích, kdy hrozí nenadálá nepříjemnost, o tom, jak správně zajistit byt a cennosti. Dále se preventista zaměřil na vysvětlení fungování tísňových linek. Mnoho občanů má totiž stále zakořeněný pocit, že vytočením tísňové linky dojde k jejímu zneužití a nebo dokonce bude policie obtěžována. Tuto skutečnost se snad na uvedené besedě podařilo vyvrátit a naopak seniorům ukázat návod, jak správně linky využívat. Dále se beseda ubírala tématem podomních prodejců a jiných živlů, které se snaží vnutit do domácností a to mnohdy z různých důvodů. Velmi aktuální bylo téma sčítacích komisařů při letošním sčítání lidu. Preventista tak seniory upozornil na to, jak se má správný komisař prokazovat a že je nutné být při zjišťování identity komisaře důsledný. Hodinová beseda velmi rychle utekla a na závěr byl i čas na mnoho dotazů. Jak je patrno, městská police ve spolupráci s našimi seniory dokáže tvořit velmi dobrý tým, který společně může sklízet značné úspěchy v boji proti protiprávnímu jednání. Na závěr besedy dostali všichni účastníci od městské policie informační letáky, samolepky a bezpečnostní řetízky na dveře.

Petr Limprecht, MP MělníkMěsto - z radnice