Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

Opuštěné UNO na Hadíku

Ve čtvrtek 7.9. ve 20:15 hodin bylo provedeno místní šetření Na Hadíku ohledně

odstaveného osobního vozu Fiat Uno, černé barvy. Vozidlo bylo uzamčené. Strážníci majitele kontaktovali a dali mu lhůtu do neděle 10.9., aby svoje vozidlo odstranil

Hlasitá hudební produkce

V půl jedenácté v noci si jedna občanka stěžovala, že u čerpací stanice Benzína v Pražské ulici je zaparkované vozidlo a u něj se nachází mládež, která poslouchá hudbu z

autorádia. Hudba je velmi hlasitá, prosila strážníky o zjednání nápravy. Mladíci byli upozorněni, že se dopouštějí přestupku. Strážníci jim domluvili, oni vše uznali, omluvili se, hudbu ztišili a poté místo opustili.

Alkohol za volantem

V pátek 8.9. v 00:15 strážníci při kontrolní činnosti na Vehlovicích v ul.Střemská zastavili osobní vůz Mercedes, který se podezřele pohyboval po bytové zástavbě Vehlovic. Vzhledem k tomu, že v této oblasti dochází poměrně často k vykrádání obytných domů, hlídka pojala podezření, že by zde mohlo docházet k trestné činnosti.Výše uvedené vozidlo několikrát zastavilo u rodinných domků, chvilku zde stálo a poté vždy

odjelo. Ve voze cestovali tři osoby a řidič jevil zjevné známky požití alkoholických nápojů nebo jiné omamné látky. Orientační dechová zkouška provedená na místě strážníky prokázala 2,4 promile alkoholu. Celou záležitost si převzala P ČR.

Svatopluk Zachoval, ředitel Městské policie MělníkMěsto - z radnice