Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.
Muzeum M

V dubnu se uskuteční výzkum veřejného míněníLetos, již po třetí, proběhne ve Středočeském kraji projekt „ Výzkum veřejného mínění“, kde  budou policisté z  Preventivně informační skupiny Územního odboru PČR Mělník, společně se svými kolegy z příslušných obvodních oddělení v regionu Mělnicka, pokládat obyvatelům různorodé otázky. Cílem projektu je zmapování spokojenosti občana s prací Policie ČR a zhodnocení bezpečnosti v místě bydliště.

Samotný výzkum bude začínat 1. dubna 2011, kdy první město, kde budou osloveni případní respondenti, je samotný Mělník. Poté bude výzkum pokračovat v dalších sedmi služebních obvodech našeho regionu. Celkový projekt bude ukončen 30. dubna 2011. v dalších týdnech pak bude následovat vyhodnocení zpracovaných dotazníků a zveřejnění výsledků.

Dotazník je anonymní, policisté zaškrtávají pouze věkovou kategorii jednotlivého občana. Věková struktura je taktéž vyvážená. Od mladší generace až po seniory. Dotazování budou lidé z měst i  vesnic.  Policisté již v minulých letech žádali občany, aby při vyplňování dotazníků byli co nejpřesnější. Jejich názor a pohled na práci resortu Policie ČR, ale i samotných policistů v rámci jejich výkonu a kontaktu s obyvatelstvem, je velice důležitý pro další rozvoj a profesionalitu.

Policisté z preventivně informační skupiny Mělník věří, že během nadcházejícího měsíce bude docházet k příjemným a užitečným setkání občanů a policistů.Zpravodajství