Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

I. kolo příjmu žádostí o dotace z Fondu regenerace MPZ Mělník


Rada Fondu regenerace MPZ Mělník vyhlásila na svém jednání dne 24.3.2011 první kolo příjmu žádostí o finanční příspěvky z Fondu regenerace MPZ Mělník.

-         I. kolo příjmu žádostí o dotace probíhá od 1.4.2011 do 4.5.2011

 Žádosti na předepsaném formuláři přijímá správce Fondu: Mgr. Jiří Dohnal, tel: 315 635 342, e-mail: [email protected], kancelář č. 218, budova MÚ Mělník, čp. 51 (bývalý Okresní úřad).

Zájemci o dotace naleznou všechny potřebné informace včetně formuláře k žádosti o dotaci na 
webové stránce města Mělník: http://www.melnik.cz/kultura-skolstvi-pamatky/pamatkova-pece/fond-regenerace-mpz-melnik/fond-regenerace-mpz-melnik.html, popřípadě je získajíod správce Fondu Mgr. Jiřího Dohnala.

Mgr. Jiří Dohnal, správce Fondu regenrace MPZ Mělník

 Město