Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Kanalizace na Chloumku bez spoluúčasti občanů

Rada města Mělníka na svém zasedání dne 28.března projednala otázku možné finanční spoluúčasti občanů Chloumku při budování domovních kanalizačních přípojek.

Navrhovaný podíl měl činit 21 000 Kč, což jsou pouze náklady na materiálové zajištění přípojky.  Radní rozhodli o tom, že občané se finančně podílet nebudou, protože v předchozím volebním období bylo občanům vedením města přislíbeno, že náklady uhradí ze svého rozpočtu město. Nová rada je přesvědčena o tom, že by měla existovat právní kontinuita rozhodnutí těchto orgánům obce.

Nicméně, právě na Chloumku představují  náklady na připojení jednoho občana do kanalizace částku 220 000 Kč, což je částka mnohonásobně převyšující průměrné náklady na připojení občanů v jiných částech Mělníka.

Smyslem návrhu na spoluúčast občanů bylo získat finanční prostředky ve výši 5 300 000 korun, které měly být vloženy do komunikací dotčených kanalizací v této lokalitě tak, aby tak byly povrchy komunikací v této lokalitě definitivně vyřešeny. V současné době částka připravená na opravy komunikací ve výši 50 milionů korun nebude stačit..

MVDr.Ctirad Mikeš, starosta města MělníkaMěsto - z radnice