Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! [email protected]

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Prázdninový provoz mělnických MŠ, termín zápisů a kritéria přijímání dětí do MŠ v Mělníku

Město Mělník zřizuje 5 předškolních zařízení s celkovou kapacitou 582 míst.

Termín zápisu a kritéria přijímání dětí

podle § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) stanovily ředitelky po dohodě se zřizovatelem den 25.5.2011 od 9 do 15 hodin jako den zápisu do všech mělnických MŠ.

Kritéria přijímání dětí zůstávají stejná jako v minulých letech –

- děti předškolního věku (povinné ze školského zákona) s trvalým bydlištěm v Mělníku

- děti s trvalým bydlištěm v Mělníku 

- děti na celodenní docházku

- děti vycházející z jeslí (platí pouze u MŠ Pod Vrchem)

Prázdninový provoz MŠ v Mělníku

Během letních prázdnin se v provozu vystřídaly vždy čtyři školky. Každá byla otevřena vždy 14 dní. Znamenalo to, že ředitelky kromě dětí, pro které byla daná školka kmenová, musely přijmout na 14 dní i děti z jiných školek, které byly tou dobou zavřené.

Rada města Mělníka však pro letošní rok schválila změnu v prázdninovém provozu MŠ.

Otevřeny budou všechny mateřské školy jeden měsíc a jeden měsíc budou uzavřeny. Přesný termín otevření je v kompetenci ředitelek MŠ, proto doporučujeme sledovat webové stránky jednotlivých školek, kde bude tato informace uveřejněna v souladu s vyhláškou č.43/2006 Sb.

Ředitelky MŠ již nebudou přijímat na letní prázdniny děti z jiných MŠ.

Chápeme některé rodiče, že budou mít větší starosti se zajištěním hlídání svých dětí, ale

tímto rozhodnutím rady se vyřeší  řada problémů, spojených s platnými školskými právními předpisy.

Jeden z největších problémů bylo překračování nejvyšší povolené kapacity zařízení, která je stanovena hygienickou stanicí a je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení. Docházelo k tomu tehdy, když ředitelky ve správním řízení přijímaly děti z ostatních, zavřených, školek na prázdninový provoz. Naplněnost mělnických MŠ je během celého roku 100%.

Při konzultaci s právním oddělením MŠMT bylo řečeno, že se připravuje novela školského zákona, kde by se tato problematika měla řešit. Současná vyhláška neřeší, na základě jakého právního titulu budou děti v době omezení nebo přerušení pobytu ve své „domovské“ mateřské škole pobývat v „náhradní“ mateřské škole. Uvedené je ponecháno na rozhodnutí ředitele „náhradní“ mateřské školy, samozřejmě při respektování platných právních předpisů.

Dalším problémem bylo, že podle školského zákona nelze přijmout dítě na dobu určitou 14 dní, ale pouze na dobu neurčitou. Důvody ukončení předškolního vzdělávání dítěte jsou jasně specifikovány v § 35 odst.1 školského zákona.

Výjimka v provozu se ovšem bude týkat dvou MŠ – MŠ Pohádka na Slovanech a MŠ Pod Vrchem. Na tento rok jsou v rozpočtu města Mělníka schváleny finanční prostředky na rozsáhlé rekonstrukce sociálních zařízení, které se neslučují s provozem. Proto tyto dvě školky budou otevřeny do 15. 7. a poté až 1.9.

Mgr.Klára Stočková, vedoucí oddělení školství MÚ MělníkMěsto - z radnice