Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.
Muzeum M

Distribuoval omamné a psychotropní látky (OPL)V době od začátku ledna roku 2010 do poloviny března letošního roku, distribuoval v katastru obce Neratovice,  jednačtyřicetiletý muž z Mělnicka,  psychotropní látku metamfetamin, zvanou též pod názvem pervitin, kterou poskytoval dalším osobám v blíže nezjištěném počtu případů. Psychotropní látka je uvedená v příloze zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách  a je zařazena do seznamu nejčastěji se u nás vyskytujících se OPL.

Kriminalisté z Územního odboru PČR Mělník, oddělení obecné kriminality, věc započali šetřit jako podezření z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.  Na základě provedených šetření a výslechů svědků, bylo poté muži dne 29. března 2011 předáno usnesení o zahájení trestního stíhání výše uvedeného činu. Za tento je dle zákona možno uložit trest odnětí svobody v rozpětí jednoho roku až pěti let nebo uložit peněžitý trest.Zpravodajství