Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.
Muzeum M

Vývoj trestné činnosti – I. čtvrtletí 2011V době od 1. ledna do 31. března  letošního roku bylo v rámci Územního odboru Policie ČR Mělník oznámeno a zadokumentováno celkem 698 trestných činů. Za sledovanou dobu se jich 289 podařilo policistům pořádkové policie a služby kriminální policie a vyšetřování objasnit, což znamená, že byl zjištěn jejich pachatel a bylo zahájeno jeho trestní stíhání. Dá se říci, že policisté jsou úspěšní ve 41,4 % vyšetřovaných případů.

Ve stejném období roku 2010 bylo na Mělnicku oznámeno a zadokumentováno 742 trestných činů. Objasněno jich bylo 309, což znamená úspěšnost v  41,6 % případů.

Jen pro zajímavost zde můžeme uvést čísla za celý uplynulý rok 2010. V tomto roce se policistům na Mělnicku podařilo objasnit 1 252 případů ze 2 585 oznámených, což  vyjádřeno v procentech znamená úspěšnost zhruba 48,4% případů. V roce 2010 byl v tomto směru Územní odbor Policie ČR Mělník nejúspěšnější v rámci středočeského ředitelství Policie ČR.

K uvedeným číslům navíc můžeme přičíst dalších 152  případů, které byly v roce 2010 objasněny dodatečně. To znamená, že byly policistům oznámeny v roce 2009 a dříve.Zpravodajství