Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Informace o prázdninovém provozu mělnických MŠ

Město Mělník zřizuje 5 předškolních zařízení s celkovou kapacitou 582 míst.

Během letošních letních prázdnin dochází ke změně provozu mělnických MŠ.

Již nebude přípustné, aby rodiče umisťovali své děti do jiné školky, než je jejich kmenová, kam je dítě zapsáno k předškolnímu vzdělávání.

Ředitelky k prázdninovému provozu mohou přijímat pouze děti, které jsou v  dané školce zaspané na každodenní docházku po dobu trvání celého předškolního vzdělávání.

Rada města Mělníka schválila, že všechny mělnické MŠ budou muset být otevřeny jeden měsíc a jeden měsíc uzavřeny. Jaké období to přesně bude, určily ředitelky jednotlivých školek, v jejichž kompetenci toto je.

MŠ Motýlek, Nemocniční bude otevřena v době od 1.7. do 29.7.2011.

MŠ Zvoneček, Dukelská bude otevřena také v době od 1.7. do 29.7.2011

MŠ V Zátiší bude otevřena v době od 18.7. do 12.8.2011

Dvě školky jsou však výjimkou – MŠ Pohádka, Slovany a MŠ Pod Vrchem. Jelikož v rozpočtu města byla schválena finanční částka na rozsáhlou rekonstrukci sociálních zařízení, která se bohužel neslučuje s provozem, budou tyto školky v provozu pouze

do 15.7.2011 Od 16.7. do konce prázdnin budou budovy zcela uzavřeny.

Nový školní rok začíná ve všech zařízeních ve čtvrtek 1.9.2011.

Chápeme rodiče, že budou mít větší starosti se zajištěním hlídání svých dětí, ale

tímto rozhodnutím rady se vyřeší  řada problémů, spojených s platnými školskými právními předpisy a rodiče dětí v MŠ Pohádka a MŠ Pod Vrchem se můžou těšit na nově zrekonstruované prostředí školek.

Doporučujeme rodičům sledovat webové stránky školek, kde budou informace o prázdninovém provozu a změny s tím spojené uveřejněny v souladu s vyhláškou

č.43/2006 Sb.

MŠ Zvoneček - www.msdukelska.wz.cz

MŠ Motýlek - http://www.ms-motylek.w1.cz

MŠ Pod Vrchem - www.mspodvrchem.cz

MŠ V Zátiší, Mlazice - http://www.msmlazice.wz.cz

MŠ Pohádka, Slovany - www.mspohadka-melnik.cz

 

 

 Město - z radnice