Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Program prevence kriminality byl úspěšný v grantovém řízení pro rok 2011

Město Mělník v rámci prevence kriminality i v letošním roce navazuje na aktivity roku 2010, o čemž jsme vás již letos informovali. Pro zajištění všech projektů, které byly pro letošní rok připraveny ve spolupráci s Městskou policií Mělník, Preventivně informační skupinou Krajského ředitelství Policie ČR Územního odboru Mělník a dalšími organizacemi, byly podány čtyři žádosti v Grantovém řízení Středočeského kraje. Neinvestiční projekty byly podány tři, a to Info 2011, Seminář pro multidisciplinární tým SVI a Výcvikové pobyty. O investiční dotaci bylo požádáno na projekt Retranslační bod s MKDS, včetně propojení MP a PČR. Vzhledem k tomu, že finanční úspory postihly všechny oblasti, bylo méně finančních prostředků vyčleněných na prevenci kriminality v republikovém měřítku, tedy i pro města Středočeského kraje. Z tohoto důvodu jsme velice rádi, že Město Mělník uspělo v polovině podaných projektů a podpořeny pro tento rok budou projekty Info 2011 a Seminář pro multidisciplinární tým SVI. Projekty, které v letošním řízení nebyly podpořeny, nebudou však zapomenuty a pokud se na jejich realizaci nepodaří získat finanční prostředky z jiných zdrojů, budou do grantového řízení připraveny pro rok 2012. Město Mělník na prevenci kriminality vyčlenilo částku  200 000 Kč. Podle předběžných informací se městu podařilo v grantovém řízení získat částku totožnou, čímž budou moci být realizovány avízované projekty.  

Irena Podivínská, DiS. , koordinátorka prevence kriminality

 Město - z radnice