https://www.traditionrolex.com/7

 Vraky očima strážníků Městské policie Mělník | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Vraky očima strážníků Městské policie Mělník

V současné době jsou na území města Mělníka pouze čtyři vraky motorových vozidel – 3 již řeší správce komunikace a majitel toho posledního má danou lhůtu na jeho odstranění. Situace se v tomto směru velmi zlepšila – např. v roce 2000 bylo na území města i 16 vraků vozidel.

Určitě je to dáno  zpřísněním zákonů, ale také činností městských strážníků – zde se jednoznačně ukazuje přínos toho, že každý strážník se ve městě stará o svůj úsek, a tak má velmi dobrý přehled i o motorových vozidel ve své lokalitě. Může tak velmi dobře i vzniku vraků předcházet – jakmile se vozidlo, které jeví známky vraku, objeví, ale ještě má registrační značku či SPZ, na situaci začne pracovat – díky tomu se 80% případů vyřeší ještě dříve, než se stane z auta vrak a je třeba s ním nakládat přesně podle stanoveného zákonného postupu.

V případě, že dojde ke zjištění vraku vozidla, strážník musí informovat příslušné vlastníky komunikace. Jedná se buď o příslušné městské či obecní úřady a popřípadě krajský úřad.

Strážník na místě vrak vozidla zadokumentuje, zpracuje úřední záznam, pokud je vrak opatřen registrační značkou, zjistí jeho provozovatele. Poté už však pravomoci strážníka končí a celou věc musí předat dále na příslušný správní odbor.

Vrak je definován dle zákona o pozemních komunikacích jako silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno registrační značkou nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu.

Vlastník vraku je povinen na výzvu vlastníka dálnice, silnice nebo místní komunikace odstranit vrak do dvou měsíců od doručení výzvy k odstranění. Pokud tak neučiní, odstraní a zlikviduje vrak vlastník komunikace, a to na náklady vlastníka vraku. V případě, že vlastník komunikace nemůže zjistit vlastníka vraku, zveřejní výzvu k odstranění způsobem v místě obvyklým ( například vyvěšením na úřední desce, atd.). Po uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne zveřejnění výzvy, odstraní a zlikviduje vrak na své náklady. Pokud se podaří zjistit vlastníka vraku dodatečně, lze samozřejmě uplatnit nárok na náhradu nákladů spojených s odstraněním a likvidací vraku.

Ladislav Hošmánek, ředitel Městské policie MělníkMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7